KURUM DIŞI DUYURU ARŞİV
4 December 2021, Saturday
Kongre Davet
Doğuma Hazırlık Gebe Okulu Eğitici Eğitimi Kursu
İngilizce Kursları
3. International Conference On Environment And Forest Conservation
Yönetime Katıl Uygulaması
OMÜSEM Sağlık Hukuku Sertifika Programı
Rehberlik ve Bilgilendirme Faaliyetleri
Laboratuvar Cihazlarının Elektronik Yapısı ve İşleyişi Eğitimi
Bilimsel Faaliyet
Gelecek Gençlerin Kültür Endüstrileri Destek Programı
Kalite Yönetimi ve İç Tetkikçi Eğitimi
İlahiyat Akademi Dergisi
Dijital Ortamda Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayı
Yunus Emre Hediyelik Esya Yarismasi Duyurusu
Metalografi Laboratuvarı Tanıtımı
Deney Hayvanları Kullanımı ile İlgili Sertifikalı Eğitim Kursu
Covid-19 Pandemisinde Hastane Enfeksiyonları Sempozyumu
Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Bir Dünya İçin Biyoekonomi Çalıştayı
İleri Veri Analizi ve SPSS Eğitim Programı
Zeynep Başak Gülsoy Anısına Deneme Yarışması
III. Araştırmacılar İçin Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası
Türkiye Tasarım Haftası 2021
International Symposium Interformation Management and Response in Disaster and Emergencies
Çevrim İçi Öğrenme Güçlüğü ve Müdahaleye Tepki Yaklaşımları Konferansları
Çevrim İçi Öğrenme Güçlüğü ve Müdahaleye Tepki Yaklaşımları Konferansları
Egzersiz, Spor Sakatlıkları, Beslenme ve Genetik Etkileşimler
Uluslararası Paramedik Sempozyumu ve Türkiye Ambulans Rallisi
AKÜSEM Bünyesinde Açılacak Eğitimler
Bölgesel Livig Lab Zirvesi
Bağımlılıkla Mücadelede Bütüncül Bakış Sempozyumu
Analiz
Üstün Ergüder ile Akademik Özgürlük ve Kurumsal Özerklik (Webinar)
Asya Verimlilik Teşkilatı: Enerji Denetimleri ve Yönetimi Eğitimi
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Bağlamında Kültür konulu webinar
TBAE-Kimya Bilimleri Seminer Serisi
2022 Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı Başvuruları
1. Uluslararası Hitit Güvenlik Çalışmaları Kongresi
XI. Uluslararası Hititoloji Kongresi
Nükleer Bilimler Enstitüsü Bünyesinde Yapılan Analiz Hizmetlerinin Duyurulması
Öğrenme Güçlüğü ve Müdahaleye Tepki Yaklaşımları Konferansları
W2W-Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu
Patentle Türkiye-3. Üniversiteler Patent Yarışması
PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ İnsan Kaynakları Müdürlüğü
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Covid-19 ve Güncel Tedavi Yaklaşımları
AFAD İller yarışıyor proje yarışması
Prof. Dr. Yahya ÖZSOY Toplum Hizmetleri Ödülleri
International Symposium On, Neurological Emergencies
Tarım Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Öncül Riskler ve Çözüm Önerileri Semineri
Tıbbi Uygulama Hataları Sempozyumu
Duygusal Yemenin Öz Belirleme Kuramı Çerçevesinde Araştırılması
12. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu
CAIAC'2021 International Cumhuriyet Artificial Intelligence Applications Conference
Eğitim Programı (Kurslar)
II. Kadın Temalı Öğrenci Kongresi
Online Kurs Duyurusu
SPSS Uygulamalı Temel İstatistik Eğitimi (Yüz yüze) Sertifika Programı
ASBÜ TÖMER Yabancılara Türkçe Öğretimi Çevrim İçi Sertifika Programı
AUMim Tasarım ve Teknoloji Söyleşileri
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Statüsünde Sözleşmeli Personel Alımı
4th International Instructional Technologies in Engineering Education Symposium (IITEE) Sempozyumu
İstanbul Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu 'na Başvuru Metni
1. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı
Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları
Ulusal STEAM Yarışması
Bandırma Lojistik Zirvesi
Eğitim Programı Duyurusu
Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı
Tıbbi ve Endüstriyel Kuruluşlarda Radyasyondan Korunma Eğitimi
6th. International Conference Technology Changes Future
ATAVET Kongre Duyuru
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkez Müdürlüğü bünyesinde çeşitli kurslar
Gıda Olarak Kullanılabilecek Bitkiler Komisyonu üyeliği başvurusu
OMÜSEM İstatistik Eğitim Programları
15. Arşivcilik Günü
Workshop On
İstatistik Araştırma Dergisi
TBAE-Astronomi ve Uzay Bilimleri Seminer Serisi
9. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu
Ortadoğu'da Lübnan Krizi
18. Uluslararası Kültür İncelemeleri Sempozyumu’nun Duyurusu
Niteliksel Araştırma Yöntemleri Uygulamalı Eğitim
ISCAT2021 Sempozyumu
Bankacılık ve Finans Dünyasında Güncel Gelişmeler ve Beklentiler
Eğitim Duyurusu
Ölçek Geliştirme Kursu Tarih Değişikliği
MSÇB Paneli Daveti
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eylül 2021 E-Bülteni
TBAE-Kuantum Bilimi ve Teknoloji Seminer Serisi
AKÜSEM Bünyesinde Açılacak Eğitimler (2D Autocad ve 3D Autocad Kursu)
3. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu
Yunus Emre, Ahi Evran ve Hacı Bektaş Velî'de Buluşma" Sempozyumu,
Hayvancılığın modern problemleri ve yenilikçi kavramlar
GETAT Klinik Araştırmalarında Etik Yaklaşım Kursu
Sempozyum Duyurusu
İES’21 Uluslararası Mühendislik Sempozyumu
Afganistan'da Taliban Yönetiminin Küresel ve Bölgesel Etkileri Kongresi
ASBÜ Orientalism Webiner Serisi Halim Rane ile devam ediyor
İMMİB Akademi Kasım Ayı Ücretsiz Online Eğitim Takvimi
Sosyal Bilimler Yöntem Eğitimleri Duyurusu
XXI. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Dijital Dönüşüm Çağrısı
TÜBİTAK 1512-BİGG 2021 YILI YEŞİL BÜYÜME ÇAĞRISI
4. Mesleki Eğitim Kongresi
4th East Mediterranean Congress of Laboratory Animal Science
Afiş Tasarım Yarışması Duyurusu
İktisadi Araştırmalar Vakfı Tez Ödüllendirmesi
TÜBİTAK ARDEB 1002 Proje Yazma Eğitimi
Afiş Tasarım Yarışması Duyurusu
Kral Faysal Uluslararası Ödülü
Kuveyt Devleti Müzik Sanatları Enstitüsünde Eğitmenlik İlanı
Çeviribilim Dergisi - Makale çağrısı
Mecazdan Hakîkate Aşk Uluslarası Sempozyumu
TÜBİTAK Proje Yazma Eğitimi
İHKİB Girişimcilik ve İnovasyon Yarışması
Gümüşhane'de Sürdürülebilir Turizm
Öğretim Üyesi İlanı
Eğitim Etkinliği Duyurusu
IV. Uluslararası Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü: Edirne'nin Geleceği Sempozyumu
Kongre Daveti
Gazi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
SSPE DMD Ön Başvuruları
Çözüm Odaklı Kısa Terapi Eğitimi
Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
TÜBİTAK 4007 Manisa Bilim Şenliği
17. Uluslararası Kar Film Festivali
Çeviri, Aktarma ve Redaksiyon Koordinatörlüğü
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Akıllı Endüstri ve Dijital Dönüşüm Teknolojileri Sempozyumu
Afiş Tasarım Yarışması Duyurusu
Dergi Duyurusu
V. Yeditepe Uluslararası İşletme Stratejileri Araştırma Konferansı (YIRCoBS21)
Tarım 2030 - Yenilikçi Tarım İşletmeciliği Eğitimi
Proje Pazarı ve Ar-Ge Buluşmaları
Sempozyum (Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşmasının 60. Yılı Uluslararası Sempozyumu)
Latince Dil Eğitimi Sertifika Programı
İTÜ Dergisi-e
KAPU/Trakya Mimarlık ve Tasarım Dergisi
Bilgisayar Ağları Eğitimleri (Cisco Certified Network Associate-CCNA)
Erişilebilirlik Atölyeleri:6. Web Erişilebilirlik Eğitimleri
Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Kursları
Ufuk Avrupa Sağlık Kümesi 2022 Yılı Çağrıları Uluslararası Proje Pazarı
Mesos Disiplinlerarası Ortaçağ Araştırmaları Dergisi Tanıtımı
Uluslararası Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100. Yılında Misak-i Milli ve Güney Hattı
Türk Kızılay Gönüllü Yönetim Sistemi Daveti
Gençlik Korosu Kurs Başvuru
Proje Fikri Yarışması
XXI. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı
Siyaset Felsefesi Sempozyumu
IV. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi
Eğitim Programı Duyurusu
21. YY Becerileri ve Erasmus Projeleri Konferansı
II. Bezmialem Ulusal Diş Hekimliği Çalıştayı
Çalıştay Duyurusu
6. Araştırma Yöntemleri Semineri
Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı
AKÜSEM Bünyesinde Açılacak Eğitimler
6. Araştırma Yöntemleri Semineri
Türkiye Fikir Kongresi 13.10.2021 Final Programı
TÜBİTAK 1512 BİGG DÜNYA 2021/2.Dönem Duyuruları Hk.
26. Ulusal ve 1. Uluslararası Farmakoloji Kongresi
COVID - 19 Küresel Salgınına Genel Bakış
2237-B Eğitimi Hk.
Uluslararası, Bütün Yönleriyle Mehmed Akif Ersoy Sempozyumu
Diyar-ı Rum’dan Rumeli’ye Üç Gönül Eri: Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Ahi Evran Paneli
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi (STAR)
Dünya İnsanlığı İçin Ortak Bir Değer: Yunus Emre ve Bir Medeniyet Dili: Türkçe Panel Duyurusu
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
İTÜ Paylaşımlı Laboratuvar Ekipmanları Kullanım Sistemi
Uluslararası Artuklu İktisadi, İdari ve Siyasi Bilimler Kongresi
Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi
Uluslararası Teorik ve Uygulamalı Bilimler Dergisi Hk
2021 UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Fotoğraf Sergisi
I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
Eğitim Afişlerinin Duyurulması
Kampüsün Sesi Dergisi
Sertifika Programı Duyurusu
BIOTECH STUDIES' Dergisi WEBİNARI
Lisansüstü Sağlık Eğitiminde Akreditasyon
ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi Makale Çağrısı
OMÜSEM Eğitim Programları
Şirketler ve Sigorta Hukuku Sempozyumu
Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu Süre Uzatımı
Eğitim Duyurusu(Taşınır Mal Yönetmeliği
Ulusal STEAM Yarışması
Disiplinlerarası Perspektifte Çocuk
BIOTECH STUDIES' Dergisi WEBİNARI
International Conference on Informatics and Computer Science (ICI-CS2021)
TBAE-Astronomi ve Uzay Bilimleri Seminer Serisi
ECON HARRAN İİBF Dergisi
ICOMEP21 Kongresi
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi
Afiş Sergisi
II. Lisansüstü Hemşirelik Araştırmaları Sempozyumu
İSİG Kongresine Giderken Pandemi Sürecinin İşçi Sağlığı ve Güvenliğine Etkileri" Sempozyumu
Invitation to ASCB 2021 from MAHSA University
İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi
TBAE-Astronomi ve Uzay Bilimleri Seminer Serisi
Kurumsal İletişimde Spor ve Medya Sertifika Programı
Uluslararası Katılımlı Türkiye 7. Tohumculuk Kongresi
Makale Çağrısı
Salmon & Sushi Workshop
Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ASOBİD)
Uluslarası Sempozyum Türk Dünyasında Alp Kadın
Webinar Duyurusu
Sinop Üniversitesi Fen Bilimler Dergisi (SUFBD)
3rd Eurasia Biochemical Approaches and Technologies Congress (EBAT2021)
Dergi (Beş Sıfir/FiveZero)
Bibliyometrik Yöntemlerle Araştırma Çıktılarının Değerlendirmesi Eğitimi
Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - Journal of Health Sciences
Uygulamalı Bilimler Eğitimi-Öğretimi ve Araştırmaları Konferansı Hk.
8. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi (ISPEC-2021)
İSİG Kongresine Giderken Pandemi Sürecinin İşçi Sağlığı ve Güvenliğine Etkileri Sempozyumu
Hukukun Güncel Meseleleri Erzincan Sempozyumu
Kamu Binalarında Pandemi Tedbirleri Eğitimi
Fikriyat Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 2. Sayısı Makale Çağrısı
Tercüman Bilirkişi İlanı
TBAE-Disiplinler arası Seminer Serisi
Yapay Zeka Uygulamalarında Kişisel Verilerin Korunması Söyleşisi
Jean Monnet Burs Programı 2022-2023 Akademik Yılı Duyurusu
Girişimcilik Ekosisteminin Değerli Üniversite Temsilcileri
Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (SÜSBD)
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı XIV
20. Millî Eğitim Şûrası
Sporla Doğayı Hisset Kısa Film Yarışması Duyurusu
Eras Protokolleri ve Farkındalık Sempozyumu
Simülasyon Eğitimi
İkinci Üniversite Tanıtımı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi
Selçuk Hukuk Konferanslar Serisi
Bilgisayar İşletmenliği Sertifika Eğitim Programı
Etkinlik Duyuru
Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü Ekim Ayı Sınavları
"İslam'da sağlık ve koruyucu hekimlik"" isimli eser
Kongre Duyurusu
AnkosLink2021 Uluslararası Konferansı
Sürdürülebilir Termal Turizm Kongresi
(ASC-2021 _ FALL)
Bursa Araştırmaları Ödülü 2021
29 Ekim Akmonya Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası
3. Toplumsal Cinsiyet, Kent ve Mekan Sempozyumu
Hititler’den Günümüze Anadolu’da Dini Törenler ve Tören Mekanları Sempozyumu
ÇAŞGEM Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi
Kurs İlanı
Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi
Makale Çağrısı
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alımları
Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenm
TÜSİAD SD2 Dijital Platformu Lansmanı
Salgın Dönemlerinde İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu
Trafik Denetimlerinde Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi
Kongre Protstab 2021
Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Programı
Öğretim Üyesi İlanı
Türkiye için tehdit_ Xylella fastidiosa Çalıştayı
TÜSEB Ödülleri
5. Lisansüstü Öğrenci Kongresi (Çevirimiçi)
Eğitim Duyurusu
International Conference Of Aeronautics and Astronatics -ICAA '21
Makale Kabulü-Düzeltme
IV. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
Kartepe Zirvesi ve Şehircilik Fuarı
III. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi (ISTC3)
I. Uluslararası Irak' ta Osmanlı İzleri Sempozyumu
Makale Kabulü
Ielts Sınav Duyurusu
Deney Hayvanları Kullanım Eğitimi
I. Ulusal Elektrokimya ve Biyosensör Uygulamaları Çalıştayı
Uluslararası Mühendislik, Doğa Ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
Küresel İklim Değişikliği ve Dokap Bölgesine Etkileri Sempozyumu
1.Otizm Araştırmaları Sempozyumu
Uluslararası Mühendislik Bilimleri ve Uygulamaları isimli dergi
"Caucasian Journal of Horticulture" adlı bilimsel dergi
ATA-GIDA Dergisi
TOPLUM 5.0 temalı VI. Uluslararası Holistence Academy Kongresi (IHAC VI)
World Language Studies Dergisi
ASBÜ Bilişim Hukuku Dergisi Makale Çağrısı
I. Uluslararası Gerontolojik Bakış Kongresi
Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Kursu
Uluslararası Üniversite Olmanın Gerekleri Webinarı
ISO Belgesi Takdim Töreni
Avrupa Atık Azaltım Haftası
Ar-Ge Destekleri
LIFT UP Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Programı Hk. (Başvuru Dönemi: 21 Ağustos 2021-31 Ek
100. Yıl Kutlamaları
Çeviri, Aktarma ve Redaksiyon Koordinatörlüğü
Uluslararası Üniversite Sporları Günü
Türk İşaret Dili Eğitimi Duyurusu
İnsan Hakları Eğitimi
Gazi Üniversitesi Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi
Konferans Duyurusu
Kurs İlanı
Fizikokimyasal-Mikrobiyolojik Analizler ve Tıbbi Değerlendirme
AKÜSEM Bünyesinde Açılacak Eğitimler
XIV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
İstiklal Marşının Kabulünün 100. Yılı Onuruna Akademik Etkinlikler
T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI - KÖK PROJESİ
II. Uluslararası Güvenlik Kongresi
IX.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Konferans Daveti (ICA-EAST 2021)
Uluslararası Onkolojik Aciller Kongresi
Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 2021 Yılı Bilimsel Toplantısı
Alanya'da Tarım, Dünyada Tarım Kongresi (ICAAW2021)
TÜBİTAK EFFICIENCY CHALLENGE ELEKTRİKLİ ARAÇ YARIŞLARI DAVETİ
Sempozyum Daveti
Anadolu Üniversitesi “Yunus Emre” Uluslararası Lületaşı Heykel Sempozyum” Etkinliği
Tabiat Turizmi Sempozyumu Davet Mektubu
VI. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu
Sempozyum Duyurusu
INTE 2021 - IETC 2021 - IWSC 2021
Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
Kongre Afişi Duyurusu
Uluslararasi Islami Dayanisma Oyunlari Sempozyumu
Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı
Mahiyet ve Hakikat Bağlamında Vahiy Olgusu (Sempozyum)
Sosyal Bilimler Dergisi Yunus Emre Özel Sayısı
Eğitim Programları
Anadolu Üniversitesi “Yunus Emre” Hediyelik Eşya Yarışması Duyurusu
24.08.2021 Tarihli Öğretim Üyesi İlanı
Eğitimciler için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Yetkinlik Programı
Yayın Hazırlık İşleri
Uluslararası Din ve Medya adlı sempozyum
3. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu
Makale Çağrısı
Ulaşan ve Erişen Türkiye İstatistikleri 2003­ 2020
Tıp Fakültesi Öğrencilerine Yapılacak Olan Anket Çalışması
"Türkiye'de Üniversitesi Akademik Personeli Arasında Aşı Okuryazarlığı Seviyesi ve Covid-19 Aşılar
"Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi"
"YOBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi"
Uluslararası kongre
Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Yeri Güncelleme
"Cumhuriyet' in İlanının 98. Yıldönümü Anısına Ulusal Tarih Sempozyumu"
'3. EBAT' adlı kongre duyurusu
Depremde İlk Yardım ve Arama Kurtarma Sempozyumu
Uluslararası Meme Kanseri Sempozyumu
''Aşık Mahzuni Şerif Türküleri'' ses yarışması
''Yaşadığımız Çağda Mehmet Akif Ersoy Gözüyle Bakmak'' adlı deneme yazma yarışması
''Çağımızda Yunus Emre'yi Yeniden Anlamak'' adlı deneme yazma yarışması
'İstiklal Marşı'nın Resmini Yap'' adlı resim yapma yarışması
''Yunus'un Sesi' adlı şiir yazma yarışması
Uluslararası Kısa Film Yarışması
5. Uluslararası Havacılık Yönetimi Konferansı
Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Kanunu: Sorunlar, Çözüm Önerileri
"I. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu"
Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Eğitimleri
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi Makale Çağrısı
"Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Sempozyumu"
3. Kent Konseyleri Sempozyumu
TUSAŞ Bilimsel Araştırmalar Programı (TUSAŞ BAP) Proje Başvuruları Hk. (Son Tarih: 16 Ekim 2021)
Kamuda e-Fatura Uygulamasının Yaygınlaştırılması
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yayınları
Akademik Kadro İlanı
Akademik İlan
Orman Yangınları ile Mücadele Yönlendirilmiş Proje (YP) Çağrısı
Temel Hijyen Eğitimi
HİB 2020 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları
Spss Amos İle Yapısal Eşitlik Modellemeleri ve Sonuçların Raporlanması Eğitimi
Ulusal Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyum
Uluslararası Profesyonel Eğitim Konferansı (IPEC)
14. Ulusal ve 2. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi
Mühendislik ve Fen Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi
Sosyoloji Dergisi 2021 Yılı Mayıs - Kasım Ayları Birleştirilmiş Sayısı
Akademik Kadro İlanı Duyurusu
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İngilizce Kursları
Uluslararası İslam Ekonomisi Kongresi
Eurasian Journal of Science Engineering and Technology
"BinBee-Arı ve Doğal Ürünler Dergisi"
Şirketler ve Sigorta Hukuku Sempozyumu Daveti
OMÜSEM Eğitim Programları
1. Sosyal Arabuluculuk Çalıştayı Çağrısı
ALES Sayısal Mantık Eğitimi
LOKMAN HEKIM HEALTH SCIENCES (LHHS) Dergisi Makale Çağrısı
BANÜSEM İleri Düzey Excel Eğitimi
3.Uluslararası/ 4. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi
Marfresh2021 Sempozyum
Öğretim Üyesi İlanı
"Geçerli ve Güvenilir Nasıl Puanlama Yapılır?" Adlı Proje Duyurusu
Makale Çağrısı
Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi
Kıbrıs'ın Fethinin 450. Yılı Uluslararası Sempozyumu
TEAM 2020/21 Conference
EKÖK Metal Sempozyumu
2021- İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması
Makale Çağrısı
I. Uluslararası TEM Öğretmenler Konferansı 28-29 Ağustos 2021
Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu Akademisyenlere Yönelik Burs Programları
Makale Yarışması 2021
Doktora Tez Araştırma Bursu
3. Uluslararası Kanser ve İyon Kanalları Kongresi
International Congress of Management, Economy and Policy (ICOMEP’21)
2. Uluslararası Kanser Günleri
MARUF21 Doktora Çarşısı
TÜBİTAK 2237-A Projesi
THK Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları
ONLINE ANSYS EĞİTİMİ
Tarih Boyunca Rumeli Coğrafyasında İlim, İrfan ve Hikmet Uluslararası Sempozyumu
XXIII. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu
Kongre Duyurusu
I. Uluslararası Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Kongresi
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: Çevrimiçi Öğrenmede Kalite Güvencesi Çalıştayı
TURAK “Öğrenci Değerlendirici Eğitimi
Fen Bilimleri Öğretmen Adayları İçin Yenilikçi Öğretim Yöntem ve Ortamlarına Uygun Etkinlik Tasarl
10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi
Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi
4. Uluslararası NECMETTİN ERBAKAN ve MİLLİ GÖRÜŞ Sempozyumu
The Sixth International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2022)
Akademide Üç Kuşak Bilim Kültür ve Sanat Sempozyumuna Davet
Avrupa Konseyi/ Dijital Sergi
İnovasyon Yarışması 2021
''Mehmet Âkif ERSOY ve İstiklâl Marşı'' İllüstrasyon Yarışması
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (BÜSBD)
Matematik Eğitiminde İspat Uygulamaları
Uluslararası Profesyonel Eğitim Konferansı 23-29 Ağustos 2021(Çevrimiçi)
Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Başvurular ve Proje Öneriler
TKİ Merkez Laboratuvarı Akreditasyonu
Öğretim Üyesi İlanı
15 Temmuz Paneli
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri
Kongre Duyurusu
Makale Çağrısı
15 Temmuz İhaneti ve Bir Neslin İmhası Konferansı
Abant Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri
Prostat Kanserli Hastalarda Teranöstik Tedavi Webinar Etkinliği
Balkan Academy of Forensic Sciences 2021 (12th International Meeting), Biomedical Sciences and Met
Öğretim Üyesi İlanı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği Programı
III. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi(Çalıştay Daveti)
Uluslararası Katılımlı Türkiye 7. Tohumculuk Kongresi
Online Dart Turnuvası
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15 Temmuz Etkinlikleri
Uluslararası Karadeniz Denizcilik Tarihi Sempozyumu
IV. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi
İşimizin Yarını
2022 Yılı Güdümlü Proje Havuzu Çalışmaları
Eğitim Programı
TÜBİTAK-TBAE Katılımcı Araştırmacı 2021 Yılı 2. Çağrısı Açıldı
Doğu Akdeniz'de Türk Gemisine Yapılan Müdahalenin Uluslararası Hukuk Boyutu Etkinliği
Uluslararası Aras Havzası Uleması ve Tarihi Şahsiyetleri Sempozyumu
İletişim ve Ötesi: Lisansüstü İletişim Çalışmaları Sempozyumu
TÜBİTAK 2237-B Proje Eğitimi Etkinlikleri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Afiş Yarışması
III. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi
Yabancı Dil Kursları (İngilizce, Almanca ve Yabancılara Türkçe Öğretimi) Eğitim Programı
Lise ve Ortaokul Bilim Kampı
3rd International Gazi Pharma Symposium Series (GPSS-2021)
Pandemi Sonrası Dönemde Açık Öğrenme ve Uzaktan Eğitim
Yatay Geçiş Ders İçerikleri
Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu
7.Uluslararası, Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi
Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi
Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi (TÜRKDED)
Hasta İşlemleri ve Kabul Elemanı Eğitimi Sertifikasyon Programı
Ceren DAMAR ŞENEL II. Genç Bilim İnsanları Sempozyumu
Makale Çağrısı
32. TGC AD Genç İletişimciler Yarışması için başvurular çok yakında başlıyor!
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Faaliyetleri Kitapçığı
“Yunus Emre’den” Temalı Resim Yarışması
V. Avrasya Tarım ve Doğa Bilimleri Kongresi
Kongre Duyurusu
Expo 2023 Onikişubat/Kahramanmaraş Etkinliğe Davet
III. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi
IX. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
BALKAN MÜZİK VE SANAT DERGİSİ MAKALE ÇAĞRISI
Join the IAU-UOC Innovative Education for Unshaped Futures (IE4UF) series to explore the digital t
Fonksiyonel Tıp Uygulamaları-Temel Seviye
Sempozyum Duyurusu
E-Dergi
Gelecek İçin Bilgi Çalıştayı 2021: Yeni Normalde Bilgi İhtiyacı
Ödül Heykelciği Tasarım Yarışması
Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Kongresi
Engelli Kadınların Sosyal Hayata Katılımı ve İstihdamı Çalıştayı
Kamu Diplomasisi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Dergi Duyurusu
23. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi
EDİRNE CAMİLERİ VE SELİMİYE SEMPOZYUMU
Kalite ve Strateji Yönetimi Dergisi
Spor Bilimleri Dergisi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Resim Yarışması
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Çalışmaları Veri Talebi
Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları
Ulusal Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu
IPSA Antalya Yaz Metot Okulu
Geleneğimiz, Geleceğimiz ve Ustalarımız Sempozyum, Çalıştay ve Sergi
KTÜ DiĢ Hekimliği Fakültesi DiĢ Hekimliği Sempozyumu
Türkiye Bankalar Birliği Uluslararası Finans ve Bankacılık Kongresi
Pte TE Academic Sınavı
Yunus Emre Şiir Yarışması
21. Ulusal 5. Uluslararası Turizm Kongresi
Yunus Emre Şiirleri Konulu Resim - Baskı Resim -Grafik Sanatlar Yarışması
5. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Bilimlerdeki Gelişmeler Konferansı
Mühendislik Eğitiminde Yaratıcı Teknikler Etkinliği
Akademik Kadro İlanı Duyurusu
5. International Conferce on Engineering Technologies - ICENTE'21
5. International Conferce on Engineering Technologies - ICENTE'21
Sosyal Psikolojide Ahlak Çalışmaları Ulusal Sempozyumu
Veteriner Hekimliğin Destek Savaşçıları
Turizm Fakültesi Dergisi
Sosyal Psikolojide Ahlak Çalışmaları Ulusal Sempozyumu
TBAE-Kuantum Bilimi ve Teknoloji Seminer Serisi
Fakülte Dergisi
Türk Hakimiyetinde Erzurum ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu
Mezunlar Derneği
Logo Yarışması
TÜBİTAK BiGG SİNERJİ Teknogirişim Programı 200.000 TL Hibe Desteği
Kent Çalışmaları Ödülleri Yarışması
TÜBİTAK 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı
14. Uluslararası MEB Robot Yarışmasının Ertelenmesi
Kongre Duyurusu
15 Temmuz: Milli İrade Zaferi Konulu Şiir Yazma Yarışması
Türkiye Hayvancılığında Kaba Yem Sorunları ve Çözüm Yolları Çalıştayı
VII. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu
Uluslararası Orta Doğu' da Din ve Medeniyet Sempozyumu
Konferans Duyurusu (ASYU 2021)
12. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Kongresi
4. International Conference on Life and Engineering Sciences (ICOLES 2021)
Uluslararası Tarım Ekonomisi Kongresi (Intagricon2021)
Yaz Okulu
Akademik Kadro İlanı Duyurusu
Konferans Duyurusu
Özelleştirme İhaleleri Eğitimi
Akademik Yazım ve Sunum Teknikleri Eğitimi
Araştırma Talebi-Doç. Dr. Hatice KAFADAR
"Patent Araştırma Stratejileri" Konulunu Online Eğitim
TBAE-Disiplinler arası Seminer Serisi
Yeni Dünya Düzeninde Sosyal Medya Sempozyumu
XV. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi
Konferans Duyurusu
Pandemi Sürecinin Dezavantajlı Bireyler Üzerinde Etkisi
TÜBA-Endokrin Bozucular ve Sağlığa Etkileri Sempozyumu
"Türk Kültür Mirasını Mayalayanlar: Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Ahî Evran" Konulu Uluslararası
Kemalpaşazâde (İbn Kemal) Sempozyumu
Bilirkişilik Temel Eğitiminden Muafiyet
Yükseköğretimde Personel Uygulamaları
5. Lisansüstü Öğrenci Kongresi
Karaman Uluslararası Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleni
Bilirkişi Başvuruları
Sempozyum/Sergi Duyurusu
İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Çağrı Metni
ICOBS 21
Yenilenebilir Enerji Sistemleri Okulu Daveti
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi
Kamu Terim Bankası
Ulusal Makine Teorisi Sempozyumlarının 20'ncisi (UMTS 2021)
Panel Duyurusu
Muğla Arkeoloji ve Kültür Sempozyumu
1512 TÜBİTAK BİGG DÜNYA Programı
ISEC2021 Sempozyumu
Yabanıl Flora ve Fauna Üzerine Araştırma, Görsel-İşitsel Yayınlar ve Diğer Çalışmalar
Aketder
Uluslararası Osmanlı Mektepleri Sempozyumu (UOMS 2021)
Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi Sertifikasyon Programı
Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası
5. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi
Seminer
Geleceğin Ustaları VIII. Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması
Akademik Personel İlanı
Fen Bilimleri Dergisi | Makale Çağrısı
Mehmet Akif ve İstiklâl Marşı Sempozyumu
Veri Toplama Talebi
Kongre Duyurusu
Diş Hekimliğinde Dijital Dönüşüm: Neden Hemen? Neden Yarın Değil?
2021 Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı
ISEC2021 Sempozyumu
Eğitim ve Süreçler Bağlamında Meslek Yüksekokullarının Bugünü ve Geleceği
Karma Sergiye Davet
Uluslararasi Sosyal Bilimler Kongresi
Uzaktan Uzağa, Gönülden Gönülle Eğitim
Heykel Yarışması
TÜBİTAK 2237-A Projesi Kapsamındaki Bilimsel Etkinlik
Atatürk Üniversitesi Yayınevi
2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları
1. Ulusal Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları Kongresi
Sempozyum
8. Uluslararası İletişim Günleri; Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu”na davetlisiniz
Bildiri Gönderimi 31 Mayıs'a Kadar Uzatılmıştır
TEKNOFEST TÜBA Doktora Bilim Ödülü Başvuruları Uzatıldı
Etkinlik Duyurusu
Doğumunun 880. Yılında Ünlü Türk Şair ve Düşünür Nizami-yi Gencevi
Eğitim Duyurusu
İKÇÜ 1. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi Duyurusu
Sempozyum Duyurusu
Muğla Arkeoloji ve Kültür Sempozyumu
2. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı
1.Uluslararası Avrasya Edebiyat Çalışmaları Kongresi (IELSC)
Belçika Hükümeti Bursları
Sempozyum Duyurusu
6. INCSOS - 100. Yılında Evrensel Boyutlarıyla İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Kongresi
11.Ulusal Öğrenci Kongresi
Sempozyum Daveti
MBB 2021 Dünya Çevre Günü Programı
Konferans Duyurusu
2021 Yılı Hemşirelik Haftası Etkinliği Webinar Programı Duyurusu
Konferans Duyurusu
Uluslarası Öğrenci Projesi
I. Uluslararası Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Kongresi
Akademik Kadro İlanı Duyurusu
Eğitim Duyurusu
YER-SİS Toplantısı
Çevrim İçi Toplantı Daveti
Fikriyat Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
Sertifika Programı Duyurusu
CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri Eğitimi
7. Mühendislik Öğrenci E-Proje Pazarı
Kastamonu Markasını Arıyor Konulu Yarışma
Yunus Emre ve Türkçe Yılı Makale Çağrısı
Taramalı Elektron Mikroskobu Teorik Eğitimi
Rüzgar Enerjisi ve Rüzgar Türbini Teknolojileri Temel Eğitimi
AKETDER
Uluslararası Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Ruhu Resim Yarışması
Konferans
Kendine Yardım Temelli Çevrim içi Psikososyal Destek Platformu
Sergi
Uluslararası Din, Düşünce ve Ahlak Sempozyumu
Müzik Algısı Testi (AMAT)
Yarışma Süre Uzatımı
Asya Pasifik Çalıştayı Yeniden Asya Açılımı Çerçevesinde Fırsatlar ve Zorluklar Adlı Çalıştay
Azerbaycan Çocuk Resim Yarışması
İzmir Ekonomi Üniversitesi 1.Kısa Film Günleri
Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi
IV. Hemşireliği Güçlendirme Sempozyumuna Davet
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Ulusal Diş Hekimliği Kongresi
Bildiri Gönderimi 21 Mayıs'a Kadar Uzatılmıştır!
Sempozyum Duyurusu
Astronomi Eğitim Programı Duyurusu
Güncelleme - Uluslararası Genç Araştırmacılar Kongresi (GÜGAK-2021)
AKINSOFT Wolvox ERP I Sertifika Programı
Disiplinlerarası Çocuk Hakları Araştırmaları Dergisi'nin (DİÇOD)
Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi - Yıl 2021 Sayı 1
Sempozyum Duyurusu
Fethinin 450. Yılında Kıbrıs Uluslararası Sempozyumu
Hırvatistan Hükümeti Bursları
Adres Değişikliği
Sempozyum Duyurusu
Sendika katılım kararı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kongre Duyurusu
Makale Çağrısı
Uluslararası Endüstri Mühendisliği Konferansı Duyurusu
Sempozyum Duyurusu
I. Uluslararası Aile Kongresi ve Uluslararası Jürili Karma Sergi
Van Gölü Sempozyumu
Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi
IEEE-YPY 2021 Davet
Gençliğin Kaleminden Mehmet Akif Deneme Yarışması
Gençliğin Kaleminden Mehmet Akif Deneme Yarışması
Akademik Kadro İlanı
Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar & Yeni Trendler Uluslararası Sempozyumu
Fonksiyonel Tıp Uygulamaları-Temel Seviye sertifika programı
VI. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuhun Gemisi Sempozyumu
AGBIOL 2021, III. Uluslararası Tarım, Biyolojik ve Yaşam Bilimleri Konferansı
Araştırma Talebi
Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi (KAPSOS_2021)
Makale Çağrısı
Sergi Duyurusu
III. Balkan Tarım Kongresi
Kongre Daveti
Uluslararası Uzaktan Eğitim Kongresi (IDEC-2021)
Farabi VII. AR-GE ve İnovasyon Proje Pazarı
Akademik Kadro İlanı Duyurusu
Veri Toplama Talebi
Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Tarihi Güncelleme
Konferans
IPSA Antalya Yaz Metot Okulu
10-16 Mayıs Engelliler Haftası
Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı
IV. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu
Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Eğitimi
Sürü Teknolojilerini Geliştirilmesi Kapsamında SAGA Çağrıları Yayımı
TUSAŞ Ar-Ge İşbirliği Çağrıları
4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi
Tıp Öğrenci Sempozyumu
Akdeniz Sanat Dergisi Makale Çağrısı
BİGG TEAM Tekno girişim Programı 2021/1 Yeni Dönem Çağrısı Duyurusu
Mayıs 2021 Uluslararası Sınav Takvimi
Makale Kabulü
Sempozyum
Geleceğin Mühendisleri Uluslararası Öğrenci Sempozyumu (EFİS 2021)
2021 Avrupa Sosyal Yenilik Yarışması
:Aydın Pediatri Derneği, 1. Pediatri Çevrimiçi Sempozyumu
Sempozyum
Afet Farkındalık Eğitimi
Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Beden Eğitimi ve Spor Çalıştayı
Turizm Haftası Kutlamaları Kapsamında Bilimsel ve Kültürel Etkinlik
Konferans Duyurusu
Öğretim Üyesi İlanı
Çocuklar İçin Astronomi Eğitimi ve Astronomi Atölyesi Etkinliği
35.İSG Haftası
Kongre Duyurusu
Sinop Kültür ve Turizm Sempozyumu
Kültürel Bilişim, İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı
Makale Çağrısı
II. Uluslararası Geçmişten Günümüze Tekirdağ' da Dini ve Kültürel Hayat
60 Yaş Üstü İçin Orijinal Yoga Sistemi Eğitimi
Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi
Sempozyum
Makale Çağrısı
SÜBİTAM 2021 Yılı Analiz Ücretleri
İnteraktif Muz E-Çalıştayı
Cinuçen Tanrıkorur Uluslararası Hakemli Kitabı
Yayın Hazırlık İşleri
Depremin İlk 6 saati
Sağlık Hizmetleri Yapay Zeka Uygulamaları İle Yeniden Şekilleniyor konulu sempozyum
Küresel Güçler ve Ortadoğu Uluslararası Sempozyumu
Uluslararası Din ve Medeniyet-I Sempozyumu
1. Ulusal İntörn Hekimlik Kongresi
Paraşüt Kariyer Fuarı
Tayland Hükümeti Bursları
Uluslararası Adli Bilişim ve Güvenlik Sempozyumu
Biltevt2021 Uluslararası Engelsiz Bilişim 2021 Kongresi
From The Seka Paper Factory To Göbekli Tepe -Museums, Cultural Heritage And Public History | Konfe
Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Eğitimleri (2)
Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Eğitimleri (1)
1.Konya Özel Yetenekli Çocuklar Zirvesi
ÇOMÜ-JARNAS makale çağrısı
Troyacademy Dergisi Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı Yılı Özel Sayısı
Sosyal Hizmet Eğitiminin Niteliği ve Geleceği
İnsan Hakları Eğitimi
ISHAD2021 Sempozyumu
Kongre Daveti (UGİAK)
Nevü-Sbe Dergisi Hacı Bektaş Veli Yılı Özel Sayısı
Sağlık Disiplinleri Öğrencilerinin Bölüm Tercihlerinde Pandeminin Etkisi Çalışması
Uluslararası Orta Asya'dan Anadolu'ya İslami İlimler Şehirler- Alimler- Eserler- Meseleler Sempozy
Makale Çağrısı
Journal Of Veterinary Case Report
Ukrayna Hükümeti Bursları
Uygulamalı Biyoinformatik Kursu- II
IELTS Kursu
:Coğrafi Veri İzin ve Lisans
: Kampüste Hamle Var Satranç Turnuvası
Panel Hk.
Webinar Hk.
Akademik Çalışma Programı
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmenliği Sertifika Programı
Yaşlılık Ve Sağlıklı Yaşlanma Sempozyumu
Pandemi Sürecinde Yabancı Dil Öğretimi Uluslararası Kongresi
Başarılı Bir İnşaat Mühendisi Olabilmeniz İçin Bugünden Yapmanız Gerekenler 2
Uluslararası Sürdürülebilir Lojistik Sempozyumu
Makale Çağrısı Hk.
ISEC2021 Sempozyumu
"Kadına Yönelik Şiddete Karşı bir Adım da Sen At" Afiş, Karikatür ve Film Yarışması
Ege Üniversitesi Akademik Mentör Eğitimi
VIII. Çukurova Biyoteknoloji Günleri Duyurusu Hk.
International Academician Studies Congress (ASC-2021)
Farabi VII. AR-GE ve İnovasyon Proje Pazarı
The Journal Of International Relations Studies
DERGİPARK 3. Sayısı
Gözlemevi Gezisi ve Astronomi Deneyleri Duyurusu
Hizmet İçi Eğitim ve Personel Geliştirme
Eğitim Programı Duyurusu
13. Uluslararası Protein Stabilizasyon Kongresi
Çanakkale Şehitlerinden İstiklal Marşına
Salgın ve sonrası Global Ticaret
2021 Yılı Destek Programları İlanı
Makale Çağrısı
Yarışma
Türkmenistan Bilim, Teknoloji ve Yenilikçi Teknolojilerin Gelişimi Başlıklı Çevrimiçi Bilimsel Kon
2. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST)
Üniversitemiz Yayını
Tayland Hükümeti Bursları
Eğitimler Hk.
4. Uluslararası Tıbbi Cihazlar
Online Çevrimiçi Eğitim Hk.
Türkmenistan Bilim, Teknoloji ve Yenilikçi Teknolojilerin Gelişimi Başlıklı Çevrimiçi Bilimsel Kon
Mehmet Âkif Ersoy ve Kabulünün 100. Yılında İstiklâl Marşı'nı Anlamak
Yöresel Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması
Yarışma Duyrusu
"100. Yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Âkif Ersoy" Anma Programı Hk.
On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklâl Paneli
Makale Çağrısı
Dergi Makale Kabulü
Bal Arısı Zehri Paneli
''Çekiç ile Örs Arasında Mehmet Âkif Ersoy'' Konulu Online Konferans
Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Kongresi Hk.
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Dergisi Duyurusu
Makale Çağrısı Hk. (Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (MÜSBİD))
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu I. Ulusal Öğrenci Kongresi
Kişisel Gelişim ve Kariyer Günleri Daveti
Uluslararası Sanat – Tasarım Konferansı, Performans ve Sergisi (IADCE)
Eğitim Duyurusu
Ardahan Değerlemeleri-3 İçin Çağrı Mektubu
Pandemi Sürecinde Kadın
Kongre Duyurusu
Covid-19 Pandemisinde Disiplinlerarası Bütünleşik Afet Yönetimi Uluslararası Çevrimiçi Sempozyumu
Sempozyum Daveti
Medathon Yarışması
BİGGSİNERJİ Programının Yaygınlaştırılması
Uluslararası Sempozyum Duyurusu
Logo Tasarımı Yarışması Duyurusu
ESİMER Eğitim Programları
OMÜSEM Eğitim Programları Hk.
Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Faaliyetleri Hakkında
Bayburt Üniversitesi "Günümüzde İslami İlimler Algısı:Sünnet Algısı" Sempozyum Duyurusu
TRT Yetenek İstihdam Programı
Anket Çalışması
Ziraat Fakültesi Dergisi
Otizm Spektrum Bozukluğu ve Motor Beceri Projesi
Kurs Duyurusu Hk.
Bilimsel Araştırma (Anket Uygulama) Hk.
Makale Çağrısı
Yayın Çağrısı
Journal Of Laboratory Animal Science And Practices
Ortadoğu ve Orta Asya-Kafkaslar Araştırma Merkezi Dergisi
Eğitim Afişlerinin Duyurulması
Ege Ar-Ge İnovasyon Zirvesine Katılımlarınız Hk.
SARGEM ve KİT-ARGEM 2021 Yılı Tanıtım Kataloğu
"İşim Gücüm Budur Benim" Konulu Söyleşi
Eğitim Programı Duyurusu
Uluslararası Ömer HALİSDEMİR ve 15 Temmuz Ruhu Resim Yarışması Duyurusu
İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması
Yayın Hazırlık İşleri
Anket
Ulusal Sınıf Öğretmenliği Öğrenci Kongresi
Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Hk.
Uluslararası Tıbbi Sülük Web Semineri
TÜBİTAK 2237-A Projesi Kapsamındaki Bilimsel Etkinlik
Atatürk Üniversitesi Bilimsel Dergileri Hk.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Makale Çağrısı
KÜSEM Kursları Hk.
Türkiye Geneli Fıfa21 Turnuvası
Makale-Yayın Daveti Hk.
20. Uluslararası Isletmecilik Kongresi (20th International Business Congress)
Sertifika Programı Duyurusu
Sarajevo Winter 2021
Düzeltme- 3. Uluslararası Hidrojen Enerjisi Kongresi ve Sergisi
YDS/YÖKDİL Ve İngilizce Hazırlık Kurs Duyurusu
Makale-Yayın Daveti Hk.
Srebrenitsa -Potocari Anma Merkezi Direktörü Suljagic'in Destek Talebi
Dergi Hk.
World Language Studies Dergisi
IMSMATEC'2021
International Symposium On Applied Science And Engineering (ISASE-2021) Konferansı
III. Uluslararası Katip Çelebi Sempozyumu
Uluslararası Zeki İmalat ve Hizmet Sistemleri (IMSS’21) Sempozyumu
Teknolojik İnovasyon Yönetimi
SUFİSİN Uzun Metrajlı Film Senaryo Yazma Yarışması
OKÜ İİBF Dergisi
II. International Conference on Innovative Engineering Applications (CIEA’2021)
UDCS 2021 Hk.
SUBÜ Dergileri
Makale Çağrısı
IJTAD “8 Mart” Özel Sayısı Makale Kabul Duyurusu
Teknoloji Serbest Bölgesi ile Ar-Ge ve İhracatın Kolay Yolu
IJTAD Haziran Sayısı İçin Makale Duyurusu
İklim Değişikliği ve Sağlıklı Bir Gelecek Temalı Kongre Duyurusu
İstiklal Konulu Şiir Yarışması
I.Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi
International Journal Of Troy Art And Design İsimli Dergimizin Duyurusu Hk.
Q&A Session With Martin Seligman Çevrimiçi Etkinlik
XXI. Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Kursu
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi
Avrupa, Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika Yönetim ve Bilişim Sistemleri Konferansı
Kara-Van Tasarımı Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması
Logo Yarışması
Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi (TÜRKDED)
Kız Öğrenciler için Programlama Kampı Projesi
ICAIBDEA 2021 International Conference on AI and Big Data in Engineering Applications
Sağlık Hukuku Sertifika Programı
Onuncu Basvuru Çagrı Ilanı
Yükseköğretim Kalite Kurulu'na Öğrenci Üye Belirlenmesi
Disiplinlerarası Yenilik Araştırmaları Dergisi
Üniversitemiz Yayınları
AART Uluslararası Anadolu Sanat Sempozyumu
Üniversitemiz Yayınları
CTC-İletişim ve Teknoloji Kongresi
Kongre Daveti
Sabancı Vakfı Hibe Programı
4. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması
Eğitim Programı Duyurusu
TÜBİTAK TEYDEB 1501-1507 ve ARDEB 1001 Programları 2021 Yılı Çağrıları
Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi
Uluslararası Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (EKÖK) Sempozyumu
Üniversitemiz Yayınları
İslam ve Yorum Sempozyumu
Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Ruhu Konulu Resim Yarışması
Makale Duyurusu
Arel USAM Kış 2021 E-Staj Duyurusu
L’ORÉAL-UNESCO Ulusal Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları 2021
Sertifika Programı
Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Proje Duyurusu
ÖSYM Denkliği Olan TOEFL-IBT Sınav Duyurusu
Sosyal Bilimler Akademik Yayıncılık Çalıştayı III Kararları
Yargı Etiği Danışma Kuruluna Öğretim Üyesi Seçilmesi
Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Eğitimi
Makale Yarışması Çağrısı
Türkiye’nin İlk Sanal Türkiye İnovasyon Haftası Hk.
Makale Duyurusu Hk.
Beşinci Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi
OMÜSEM İstatistik Eğitim Programları Hk.
Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi
KTÜ Halk Sağlığı ve Hemşirelik Bilişimi Sempozyumu
Sempozyum Duyurusu
TÜBİTAK Avrupa Araştırma Konseyi Baş Araştırmacı Geliştirme Programı
Farabi VII. AR-GE ve İnovasyon Proje Pazarı
24. Tüketici Ödülleri
Sempozyum Duyurusu
Yabancı Dil Kursları
Macaristan Hükümeti Bursları
Kongre
Yabancı Dil Eğitim Kursları
Sosyal Bilimler Dergisi “TBMM’nin 100. Yılı ve Millî İrade Özel Sayısı”
İstanbul Medipol Üniversitesi TÜBİTAK 1512 BİGG
Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması
Diş Hekimliği Eğitimi Kongresi
Uluslararası Edirne'de Tasavvufi Hayat ve Hasan Sezâîyi Gülşenî Sempozyumu
Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı
Endokrin Bozucular ve Çocuk Sağlığı Sempozyum Programı
1921 Anayasası’nın Kabul Edilişinin 100. Yılı Başlıklı Ulusal Sempozyum
Eğitim Programı
Ulusal Jürili Çevrimiçi Karma Sergi- 2020
Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitim Programı
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Etkinlikleri
Edirne Kırmızısı Logo Tasarım Yarışması
11. Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi Duyurusu
Uluslararası Ashâb-ı Kehf ve Lice Sempozyumu
Macaristan Hükümeti Bursları (2021-2022)