KURUM DIŞI DUYURU ARŞİV
1 Aralık 2023, Cuma
Etkinlik Duyurusu Hk.
Prof.Dr. Celal Göle'ye Armağan
AA Araştırma Bursları 2024-25
"Cumhuriyetin 100. Yılında Lisansüstü Hemşirelik Araştırma Sempozyumu-Geçmişten Günümüze" Başlıklı
Kare Dergisi Duyurusu
Sempozyum Duyurusu
Panel
Öğretim Üyesi Alımı İlanı
Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Fikir Yarışması Duyurusu
Yönetim Becerileri Konulu Hizmet İçi Eğitim
Akdeniz Üniversitesi Adrasan Tesisi Daveti
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü etkinliğimiz hk.
TÜBİTAK STAR Programı 2023 Yılı Çağrısının Duyurulması Hk.
"2. Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları Çalıştayı" Daveti
Konferans Duyurusu
Tarımsal Yayınlarımız
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
Cumhuriyetin 100. yılında Uluslararası Çevrim İçi İç Mimari Proje Sergisi
2023 Technology Transfer Award yeni sahiplerini arıyor!
100. Yılında Cumhuriyet ve Çanakkale Sosyal Bilimler Sempozyumu
Art Time Dergisi Hk.
Gazi Üniversitesi Yayınları
Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılında Teknolojide Yüz Lider Kadın
Yapay Zeka Çağında Üniversite Eğitimini Yeniden Düşünmek
Vizyon Van 2024 Kongresi
ELECO 2023 Konferansı
Ege University I. International Audiology Symposium: Multidisciplinary Approach To Vestibular Dia
Prof. Dr. Yahya ÖZSOY Toplum Hizmetleri Ödül Töreni
Cumhuriyetin 100. Yılında Geçmişten Geleceğe Türkiye'de Sağlık Yöneticiliği Sempozyumu
Genç Akademisyen ve Yapay Zeka Çalıştayı
“Sosyal Bilimlerde Çok Kültürlülük ve Çeşitlilik”
REHVA Öğrenci Yarışması
Rehva Öğrenci Yarışması
"Uluslararası Amasya Sosyal Bilimler Araştırmaları Sempozyumu"
Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları
"Uluslararası Kanser ve Kök Hücre Sempozyumu"
Mutluluk ve İyi Oluş Dergisi
Tıp Tarihi ve Etik Farkındalık Konferansları Dizisi
23. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi
15. Ankara Matematik Günleri
Mezunlar Portalı
Ulusal Müvekkil Danışmanlığı Yarışması
Ocak 2024 Dönemi Uzaktan Eğitim Yabancı Dil Kursu
“Tarımda Dijital Teknolojiler” etkinliği hakkında
Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü "Temel CST" Kursu
Sempozyum Çağrı Metni
İKAF'24 Duyurusu
Makale Çağrısı
Turcology Research Dergisi
Aralık Ayı Uluslararası Sınav Takvimi
8. Araştırma Yöntemleri Seminer Duyurusu
Ata-Kimya Dergisi-Journal Of AtaChem
Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi - Yıl 2023 Sayı 6
İlahiyat-İslami İlimler Fakülteleri ArasıHafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel OkumaYarışmaları
Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı Duyurusu
Russian Insights: Literature, Culture And Linguistic Dergisi Makale Kabulü Hk.
"100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Öğretmen Yetiştirme Politikası ve Gazi Eğitim Fakült
Research İn Sport Education And Sciences Dergisi
2024 Doktora Tez Desteği Programı
İklim Değişikliği, Sürdürülebilirlik ve Uluslararası İş Birlikleri Konferansı
Dijital Çağda Ebeveyn Olmak Konulu Hizmet İçi Eğitim
Cumhuriyet'in 100. Yılında Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Yönetimi Sempozyumu Hk.
Ombudsman Akademik Gazze Özel Sayısı Makale Çağrısı
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bilişimi Sertifika Programı
Beyazay Zeytin Çiçeği Ulusal Kısa Film Yarışması
Kurs Duyurusu (GETAT Klinik Araştırmaları Etik Yaklaşımı)
Ombudsman Akademik Gazze Özel Sayısı Makale Çağrısı
Çalıştay Davet Duyurusu Hk.
7. Tıbbi, Aromatik ve Baharat Bitkileri Çalıştayı Daveti Hk.
Cross-Border Climate Vulnerabilities and Remote Impacts of Food Systems of the EU, Turkey
24 Kasım Öğretmenler Günü Kitap Kampanyası
Cumhuriyetin 100. Yılında Hukuk, İnsan ve Devlet Sempozyumu
Fakülte İsim Değişikliği
AA Araştırma Bursları (2024-2025)
Cumhuriyetin 100. Yılında Gıda, İlaç ve Kozmetik Sektöründe Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı
3. Eğitimde Mükemmellik Kongresi
Trakya Üniversiteler Birliği II. Balkan Tıp Eğitimi Sempozyumu: Gelecekte Tıp Eğiticisinin Roll
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yayınları
16. Uluslararası Korozyon Sempozyumu Korsem'24
Bilimsel Etkinlik Duyurusu
Engelsizmir Kongresi 2023
8. Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi
Bartın Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı (2023- 3)
Ankara sosyal Bilimler Üniversitesi 2023 -2024 Güz Dönemi Dil Kursları
8. Yenilenebilir Enerji Sistemleri Kış Okulu
6. Uluslararası Havacılık Yönetimi Konferansı
8. Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi
“Aklıma Bir Fikir Geldi” Konferans Ve Sergi Etkinlikleri
ÇÜ-SABİDAM 2023 Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu
Dergi
7. Tıbbi, Aromatik ve Baharat Bitkileri Çalıştayı
19.Ulusal Hemşirelik Kongresi
Sosyalfest Etkinliği Hk.
Öykü Yarışması
SEM Eğitimi
The Eurasian Journal Of Medicine Dergisi Hk.
Eğitim Programı Duyurusu
Türkiye Yüzyılında Ekonominin Lokomotifi Olarak İhracatın Artırılması Temalı Makale Yarışması
Online Yabancı Dil Kursları Hk.
Hemşirelikte Arama ve Kurtarma Eğitimi Duyurusu
XXII. TUJK Sempozyumu 2023 Etkinliğinin Duyurulması
Türkiye İnnovation Week (2023)
Temel Bilişim Eğitimi
Eurasian Journal of English Language and Literature Dergisi (EJELL)
Fow Projesi Kapanış ve Geleceğin İşleri Uluslararası Konferansı
Kütüphanecilik Fikir Maratonu (Ideathon)
Kongre
Anadolu Ajansı Yurt Staj Programı
Bulanık MYO Sosyal Bilimler Dergisi (BULSODER)
Mezun Anket Formu
1. Ulusal Aizanoi Seramik ve Çini Tasarım Yarışması
European Journal of Therapeutics Dergi Hakemlik Başvurusu
Vancouver TESOL Training Course Is Starting
Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı İşbirliği Protokolü
Akademide Üç Kuşak Sempozyumu
Etkinlik Hk.
Journal Of Basic Health (JOBAH) Dergisi Hk.
Eğitim Duyurusu
Disiplinlerarası Yapay Zeka Uygulamaları Sempozyumu
Fark Yarat Hayatlar Değişsin Programı
IV. Ulusal / I. Uluslararası Balıkesir Turizm Kongresi
Üniversitemiz Yayınları
TÜBİTAK Proje Uygulaması-Prof. Dr. Hikmet YAZICI
İklim Değişikliği İçin Sürdürülebilir Kalkınma Sertifika Programı
Çevrimiçi Yabancı Dil Kursları
Üniversitelerin Geleceği - Geleceğin Üniversitesi
Seminer Duyurusu
Bingöl Üniversitesi Sağlık Dergisi
Mezun Öğrenci Memnuniyet Anketi
EPALE Projesi Kapsamında Yarışma Duyurusu
Culture And Civilization Dergisi Hk.
Gazze'deki Çocuklar Adına Ġngilizce ġiir YarıĢması
III. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı
BMİDÇS 28. Taraflar Konferansı Türkiye Pavilyonu Video Talebi
Preklinik Radyofarmasötik Araştırmalarda Deney Hayvanı Uygulamaları
Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi (Yoğunlaştırılmış E-İhale ve E-Eksiltme İlaveli)
Makale Çağrısı
Uçuş Tabipliği Sertifikalı Eğitim Programı Standardı
ICAU'nun AAM 2024 Sempozyumu kapsamında düzenlenecek makale ve fotoğraf yarışması
Etkinlik Duyurusu
Uluslararası Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarları Daveti
Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO)'nın AAM 2024 Sempozyumu Kapsamında Düzenlenecek Ma
Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Otel Değişikliği
TÜBİTAK-2237-A Hücresel Mutfak Kursu
III. Maluliyet Bilirkişiliği Kongresi
Doğumunun 100. Yılında Abbas Sayar Sempozyumu
Ayalgu Disiplinlerarası Türk Mûsıkîsi Araştırmaları Dergisi Hk.
Journal Of Nursology Dergisi Hk.
İnsan Hakları Eğitim ve Kültür Araştırmaları Dergisi (İEKD) Hk.
Öğrenci AR-GE Projeleri Yarışması Hk.
Geleceğin Sağlık Teknolojileri-Genomiks Kongresi
Amasya Üniversitesi Mezun Anketi
Kongrenin Ertelenmesi
Necat Nasıroğlu Proje Yarışması Duyurusu
Sempozyum Duyurusu
"Milli Mücadele Dönemi Türk Diplomasisi" Sempozyumu
Dynamics İn Social Sciences And Humanities Dergisi Hk
2. Sağlık Bilimleri Kongresi
Doğu Esintileri "A Journal Of Iranology Studies" Dergisi Hk.
Çevre Hizmet Ödülleri-2022
IPBES Uzman/Araştırmacı Çağrıları
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı Hk.
Makale Çağrısı
Art Vision Dergisi Hk.
Üniversitemiz Yayınları
Marka Vekilliği Sınavı Hazırlık Eğitimi
Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı
Sempozyum Daveti
Öğretim Elemanları Çevrimiçi Plastik Sanatlar Sergisi Hk.
4. Uluslararası İslami Finans ve Muhasebe Konferansı
2. International Symposium On Insurance, Baking And Finance
2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası
10.Uluslararası EgeArt Sanat Günleri
Uluslararası V. Çocuk Gelişimi “Her Yüzüyle Çocuk”
Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi 2024/1
TENMAK AR-GE TEŞVİKLERİ
Duyuru
IES'23 Uluslararası İDÜ Mühendislik Sempozyumu
II.Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programları
İnsan Hakları Eylem Planı
TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri
Journal Of Psychometric Research Dergisi Hk.
16.Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi Hk
16.Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi
Mersin Estetik Sempozyumu
T3 Vakfı 2024 Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı Duyurusu
Fulbright Meslek Yüksekokulu Öğrenim Bursu
XVI. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu
DOĞA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DERNEĞİ
III. Uluslararası Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu
Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli Tanıtımı
İnsan Bilimleri Dergisi Makale Çağrısı Yazısına Güncel Link Eklenmesi
Ceza İnfaz Kurumlarında Teknoloji Konferansı (TIC) ve Yenilikçi Ceza İnfaz Kurumu Alt yapısı Konfe
Tanıtım İşleri
35. Ömer Seyfettin Hikaye Yarışması
Yüz Yıllık Cumhuriyet ve Türk Modernleşmesi Sempozyumu’na Davet
Çalıştay Duyurusu Hk
Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi 3. Sayı - Aralık 2023
Cumhuriyetimizin 100. Yıl Kutlamaları
Erciyes Üniversitesi V. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı Hk.
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı
II. Ulusal Hemşirelik Kongresi
Eğitim Duyurusu
Riskli Bebeklerde Güncel Gelişmeler Kongresi
Fakülte Adının Değişmesi
Gazi Üniversitesi Üniversiteler Arası/Takım 4. Mangala Ligi
Mezun Anket Formu
Uluslararası Enerji Zirves
İlahiyat Fakültesi Dergisi Güncel Link
Yabancı Dil Kursları Hakkında
The Journal Of Turkish Dental Research Dergisi
Uygulamalı Nükleer Tıp Ekipmanları Kalite Kontrol Kursu Projesi
7. Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu'na Davet Hk
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Makele Çağrısı Link Güncellemesi
Kurs Duyurusu
The Journal of Neurobehavioral Sciences (JNBS) Dergisi hk.
Yapay Zeka Çalıştayı Raporu
3.Uluslararası Hitit Güvenlik Çalışmaları Kongresi
Kongre Duyurusu
"100+" Şehirler Arası Ulusal Karma Sergi
Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı
Journal Of Midwifery And Health Sciences "Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi Hk.
Current Research İn Dental Sciences Dergisi Hk.
Beton 2023 Hazır Beton Kongresi
Akademik Tören & Hukuk Sempozyumu
VIII. Altın Baklava Film Akademisi Uluslararası Öğrenci Film Festivali
1. PAYDEA Semineri
Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi Hk.
Cumhuriyetin 100. Yılında Her Alanda Güçlü Kadın Çalıştayı
2. Sağlık Hizmetlerinde Yenilikler ve Teknoloji Sempozyumu
Hukuk Fakültesi Dergisi Makale Çağrısı
Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı
VII. Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Konferansı Hk.
Kongre Duyurusu
MÜHJEO'2024 Sempozyumu
Afiş Duyurulması Hk
E-Dergi Duyurusu
100. Yılda Türk Tasarım Tarihi ve Markalaşmasına Bakmak Paneli hk.
Uşak Çalışma Raporu
Projeleri Hazırlama Eğitimi (TÜBİTAK 2237)
TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Projesi Yazma Eğitimi (TÜBİTAK 2237)
Mezun Anket Formu
Uluslararası Mübadelede Niğde Sempozyumu
Innovative Healthcare Education Through Virtual Reality Congress
Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Milletlerarası Özel Hukuk Kongresi
Education And Technology In Information Science (ETIS) Dergisi Makale Çağrısı Hk.
Communicata Dergisi Hk.
Kitap Çalışması (Cumhuriyetimizin 100.Yılında Giresun)
10. İnovasyon Yarışması
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Öğretim Elemanları Çevrimiçi Plastik Sanatlar Sergisi
SEM Kursları
1. Uluslararası Adli Ziraat Kongresi ve Sergisi
33rd International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry
Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı
Kongre Afişi ve Duyuru-Yerel Yönetimler, Gıda Güvencesi ve Kentsel Tarım: Küresel ve Ulusal Seçene
Çalıştay
Pharmata Dergisi Hk.
Kongre Duyurusu
2.Uluslararası Tekstilden Sanata Dönüşüm Yolculuğu Karma Sergisi
"100. Yıl Posta Sanatı Projesi" Sergi Etkinliği
EWWR Çevrimiçi Çalışma Toplantısı
100. Yıl Kutlamaları Kurumsal Kimlik Kullanımı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2024 Özel Sayısı
2232-A ve 2232-B Uluslararası Lider/Genç Araştırmacılar 2023 yılı 2. dönem çağrı duyurusu
7. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi (IHSLC 2024)
Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
Olmak Konulu Makale Yarışması
7. Uluslararası Akıllı Teknojilere Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu
İSNAD Atıf Sistemi Görüş Alma Anketi
Merkezi Laboratuvar Hizmetleri
Sanat ve İkonografi Dergisi - Journal Of Art And Iconography Hk.
Sayıştay Denetimi ve Hukuki Sonuçları Eğitimi Hk.
Yeşilay Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması
5. Kıtalararası Turizm Yönetimi Kongresi Hk
2. ULUSLARARASI 21. YY EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİMAKÜ INER CONGRESS II - 2023
JoinESP Dergisi
Uluslararası Yaşamda Sürdürülebilirlik Kongres
Eğitim Etkinliği (Doç. Dr. Bahadır Çağrı BAYRAM)
Üniversitemiz Yayın
İlahiyat Fakültesi Dergisi
27. Uluslararası Balkan Kongresi
Marka Ve Patent Vekilliği Sınavlarına Hazırlık Eğitimleri
VII. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi
Akademik Personel Alımı
Kongre Duyurusu
10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü Semineri
“Sustainable Welfare” Dergisinin Makale Çağrısı
Sosyoloji Bölümü Sempozyumu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Makele Çağrısı
Dokuz Eylül Üniversitesi Laboratuvarları
BTÜ Geleneksel 6. Havacılık ve Savunma Günleri
III. Uluslararası Onkolojik Aciller
Cumhuriyetin 100. Yılında Uluslararası Ege Tarım Kongresi
Açıköğretim Sistemi 2. Üniversite Tercihleri
Bodrum Global Game Hackathon "BodJam
Vizyon Van Kongresi
3. Uluslararası Palyatif Bakim Kongresi
15th 4T Design and Design History Symposium
TÜBiTAK 2237-A Etkinliğinin Duyurulması (Kariyer GeliĢtirme UYGAR)
2023 Yılı Dış Paydaş Memnuniyeti Anketi
3. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu
Dergi Makale Kabulü hk
Ege Bilişim Zirvesi 2023
14. Uluslararası Ekserji, Enerji ve Çevre Sempozyumu
Anadolu'nun Mirası Soframda Üniversiteler Arası Yemek Yarışması Duyurusu
Yeşilay Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması
Uluslararası Bandırma Bilimsel Çalışmalar Kongresi
İnsan Bilimleri Dergisi Hk.
I.İbn-i Sina Uluslararası Sağlık Araştırmaları Kongresi/ I. İbn-i Sina Kongresi
Biyo-Anadolu (BioAn) Yayın Kabulü
Van ve Göç Çalıştayı
"MakersOn’23”Uluslararası Robot Yarışması
Etkinlik Duyurusu
TÜBİTAK 2237-A Etkinlik Duyuru Hk.
Aklıma Bir Fikir Geldi - XIII Yarışma Duyurusu
Food Science And Engineering Research Dergisi Hk.
Anatolian Archaeology Dergisi Hk.
Tanıtım Faaliyetleri
Theatre Academy Dergisi Hk.
Journal Of Labaratory Animal Science And Practices Dergisi Hk.
Uluslararası Değişen Dünyada Çeşm-İ Cihan Sağlık Kongresi
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
TÜBİTAK Projesi Etkinlik Duyurusu
Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
İstanbul KBRN Günleri Sempozyumu Hk.
7. Tıbbi, Aromatik ve Baharat Bitkileri Çalıştayı
Eğitim Etkinliği (Doç. Dr. Alperen KAYMAKÇI)
ASBÜ Bilişim Hukuku Sempozyumları-3: "Yapay Zeka ve Hukuk"
İZÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Bağımsız Değerlendirici İlanı
Adli Bilişim Uzmanlık Eğitimi (Mavi Takım Destekli) Hk.
9. Ulusal Sosyal Pediatri Sempozyumu Hk
GAÜN Hukuk Fakültesi Dergisi
Duyuru-Mühendislik Alanında TÜBİTAK 1001 Ar-Ge Projesi Hazırlama Eğitimi
Başkent Üniversitesi, %100Gamejam Duyurusu Hk.
Uluslararası Vizyon Van 2024 Kongresi
Yeşilay Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı
Alfa Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Dergisi
Ulusal Siirt Fıstığı Çalıştayı Daveti
Etkinlik Duyurusu
PTE-TOEFL-IELTS EKIM SINAV TAKVİMİ
Bilgi Sistemleri(Genel)
Art And Interpretation "Sanat ve Yorum" Dergisi
Uluslararası Bingöl Bal Şurası ve Fuarı
Palmet Dergisi
Contemporary Issues Of Communication (ConIcom) Dergisi
Art Time Dergisi
Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Eğitimi
Uzaktan Eğitim Kapısı
Sempozyum Duyurusu
Postmodern Dünyada Din ve Değerler Eğitimi Kongresi
Uluslararası Güzel Sanatlar, Baskı ve Sürdürülebilirlik Konferansı (IFPSC) Duyurusu
Üniversitemiz Dergisi Hk.
100. Yıl Cumhuriyet Sergisi
Turizmde Nitelikli Eğitim Çalıştayı
Personel Maaş Hesaplama ve SGK İşlemleri Kursu Hk.
Kümelenme Destek Programı ile İlgili Diğer İşler
Sempozyum Duyurusu
Başkent Üniversitesi, Film Mirası Ulusal Dijital Arşivler Çalıştayı Hk.
GÜDÖK Öğrenci Kongresi Hk.
Dr. Öğretim Üyesi Sevil ÖZKAN' ın Kurs Duyurusu
Hitit Sağlık Dergisi Makale Çağrısı
Sempozyum Duyurusu
Current Perspectives İn Social Sciences Dergisi Hk.
Current Perspectives İn Social Sciences Dergisi Hk.
Bursa Araştırmaları Ödülü
Kongre Duyuru
2. Bilim Şenliği Etkinliğine Katılım Daveti
Sempozyum Daveti
2. Uluslararası Selçuk Sağlık Bilimleri Kongresi
Yayın Hazırlık İşleri
IV. Ulusal Ceviz Sempozyumu
Lösev Anıtkabir Buluşması
Tarımda Dijital Dönüşüm-Dijital Hayvancılık Çalıştayı
Veteriner Fakültesi Dergisi'nin Yayın Hayatına Başlaması
BELGÜ Dergisi Makale Son Çağrı
V. Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumu
III. Uluslararası İlişkiler Sempozyumu: 21 Yüzyılda Türk Dış Politikası Hk.
Diş Hekimliği Fakültesi I. Uluslararası Bilimsel Kongre Hk.
6. Uluslararası Rumeli ( Dil, Edebiyat ve Çeviri) Sempozyumu
Personel Maaş Hesaplama ve SGK İşlemleri Kursu Hk.
MARUF23 Davet
İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri Ödül Başvuruları Devam Ediyor
9. Uluslararası 13 Ulusal Öğrencileri Kongresi Hk.
Kongre Duyurusu
Cumhuriyet'in 100. Yılında Uluslararası Diyarbakır'ın Gelecek Tasavvuru Kongresi
19. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı
Necat Nasıroğlu Proje Yarışması
2nd Internatıonal Symposium on Materia Medica
11. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2023)
İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi
Van Turizminde Yükselen Trendler
Nükleer Bilimler Enstitüsü "Journal of Nuclear Sciences (JNS)" Dergisine Makale Çağrısı
II. Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu Tarih Değişikliği
Üniversitemiz Yayınları
Telecommunications, Informatics, Energy and Management (TIEM 2023)
Makale Çağrısı
Kurs Duyurusu
Kurs Duyurusu Hk.
Sempozyum Duyurusu Hk.
"International Congress Of Science And Health İn Wrestling Sports" Kongresi
Uşak Çalışma Raporu
1. Uluslararası Ortadoğu Sinemaları Sempozyumu
Antalya Uluslararası Bilim Forumu
ZİHNİLATİF Türk Devletleri Piyano Yarışması & ZİHNİLATİF Balıkesir Uluslararası Piyano Festivali
Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Etkinlikleri
Uluslararası Resim Yarışması
Türkiye Yüzyılı Olağanüstü Zamanlarda Engellilik Sempozyumu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Davet Mektubu (Cumhuriyetimizin 100. Yılında Dünden Bugüne Muğla Sempozyumu)
Gazi Üniversitesi Yayınları
18. Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanları Toplantısı
Cumhuriyet’in Yeni Yüzyılına Girerken Ekonomi – Kurumlar ve Sosyal Politika
TÜBİTAK TBAE Yaz Okulu
ZAFER Dergisi 47. Sayı Eylül 2023
7. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ve 7. Dünya Yatırımcı Haftası Etkinlikleri
Etkinlik Duyurusu
II. Uluslararası Çevre, Enerji ve Ekonomi Kongresi (Güncelleme)
Etkinlik Duyurusu
Üniversitelerde Kalite Güvence Sistemi Çalıştayı
Çalıştay Duyurusu
Research İn Sport Education And Sciences Dergisi Hk.
Atatürk Üniversitesi Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi Hk
Educational Academic Research Dergisi Hk.
Journal Of Animal Science And Economics Dergisi Hk.
Turcology Research Dergisi Hk.
Cumhuriyetimizin 100. Yıl KutlamalarıKamu Spor Oyunları
Cevdet İnci Eğitim Vakfı Hasat Hibe Programı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
Açıköğretim Sistemi 2. Üniversite Tercihleri
Hafıza-Mekân ve Müzik Temasıyla 14. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu
VI. Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi
Adres Değişikliği
Cumhuriyetimizin 100. Yıl Kutlamaları Kamu Spor Oyunlar
Yarışma
Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi
Dergi
Sempozyum Hk.
2. Uluslararası Mimarlık, Sanat ve Tasarım Sempozyumu (2nd International Architecture, Art and Des
New Frontiers of Natural Sciences: 2nd International Selçuk Meeting
Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi
Dergi Makale Kabulü
Türk İdare Dergisi Makale Hakemliği
1. Eskişehir Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi
Ankara sosyal Bilimler Üniversitesi 2023 -2024 Güz Dönemi Dil Kursları
KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği ve Model Fabrika Uygulamaları Bilgilendirme Toplantıları
Sertifika Programı
Kayıt Sürecinde Olan SEM Kursları
Cumhuriyetin 100. Yılında Ulusal İnsan Hakları Koruma Mekanizmaları Sempozyumu
Uluslararası Sağlık Hizmetleri Kongresi
Astronomi ve Uluğ Bey Paneli
11. İşitme Cihazları ve İmplantlar Sempozyumu
III. Yusufeli Sempozyumu
Yerel Yönetimler, Gıda Güvencesi ve Kentsel Tarım: Küresel ve Ulusal Seçenekler
Üriner Sistem Taş Analizi Duyurusu
Çankırı Karatekin Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Kursları
Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı
MCBÜ İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi 100.Yıl Özel Sayısı
Ortak Yarınlar Ödül Programı Başvuruları Başladı!
Kur'an Ayetleri ve Bilimsel Veriler Işığında Gökler-II
Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim Programı Hk.
Cuma KARA' ya Ait Valilik Oluru
Boyabat İİBF E-Dergisi (6. Sayısı)
5. GANUD - Uluslararası Gastronomi, Beslenme ve Diyetetik Kongresi
Jean Monnet Burs Programı 2024-2025 Akademik Yılı Başvuruları 7 Eylül 2023 Tarihinde Başladı
“1. Gıda Bilimi ve Teknolojisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi” Hk
3. Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi
Tıp Fakültesi 1. Uluslararası 3. Ulusal Öğrenci Kongre Duyurusu
Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 2023 Yılı Eylül Ayı Programları
2023-2024 Akademik Yılı “TEV Eğitim-Yükseköğretim Bursu Kontenjanı
CBİKO Uzaktan Eğitim
11. PDRM Sempozyumu
Sempozyum Duyurusu
Uluslararası Kongre Duyurusu
Dergi Yazı Çağrısı (Human Factors in Aviation and Aerospace)
Dergipark Sisteme Giriş
Aile Danışmanlığı Sertifika Programı Değişikliği Hk.
Uluslararası Spor ve Sağlık Araştırmaları Kongresi
Uluslararası Dil Sınavları Takvimi
Avrupa Atık Azaltım Haftası
Tanıtım ve Yayın İşleri (Genel)
2023-2024 dönemi LIFT UP Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Başvuru Dönemi Hakkında
Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı hk.
II. Uluslararası Spor ve Sağlık Araştırmaları Kongresi
Bilgisayar Ağları Eğitimleri (Cisco Certified Network Associate-CCNA)
7. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi
Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi-III
Sağlık & Yasam Bilimleri ve Teknolojileri Zirvesi- Proje Pazarı Daveti
ART7 Sanat ve İletişim Dergisi
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu
3.Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı
VII. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi
Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı
(TÜSEM) Konseyi Sonbahar Çalıştayı Davetiyesi
İletişim ve Sanat Sempozyumu
I. Ulusal Yaşlılıkta Egzersiz ve Spor Sempozyumu
Öğretim Üyesi İlanı
Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi
Yargı Etiği Danışma Kuruluna öğretim üyesi seçilmesi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Dış Paydaş Anketi
I. Uluslararası Ardahan Anadolu Seramikleri Sempozyumu
İSG\2 2023 Aralık Dönemi A, B ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu
Bilişim Festivali (IFEST2023) - Çalıştay Daveti Hakkında
PLANARCH - Design And Planning Research Dergisi Hk
Kongre Duyurusu
Almanca YDS/YÖKDİL Hazırlık Kursu
Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100.Yılı Anısına Atatürk ve Balkanlar Sempozyumu
Makale Çağrısı
Balıkesir’in Kültürel Mirası Uluslararası Sempozyumu II
Suudi Arabistan_Oymacılık ve Heykel Etkinliği Duyurusu
Yarışma Duyurusu (Ulusal STREAM, STEM CTF Siber Güvenlik ve Idea4Life Ideathon)
Yetişkin Okuma Yazma Kurslarının Teşvik Edilmesi
TÜBİTAK TBAE Yaz Okulu (Hatırlatma) ve Popüler Konuşma
Invitation to ICACE 2023
Iıı. Kültür Endüstrisi ve Telif Hakları Sempozyumu
"Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi (ACUJES) "
IDU-ICER'23 "5. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi"
19. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Fuar Alanı Hk.
Veterinary Sciences And Practices Dergisi Hk.
2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
TÜBİTAK TBAE Yaz Okulu
2.Uluslararası İletişim, Dijitalleşme ve Toplum Sempozyumu
ANKOSlink Uluslararası Konferansı
Van İnsani ve Sosyal Bilimler Dergisi, Makale Çağrısı
Makale Çağrısı
Etkinlik Daveti (2237-A Fen B. ve Müh. Alan. Yön. TÜBİTAK 2209-A ve 2209- B Proje Hzr. Eğt.)
İTÜ Ödülleri
Ege University 19th International Cultural Studies Symposium RISK NARRATIVES
XVII. Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu
Cumhuriyetimizin 100. Yılı Öğretim Elemanları Sergisi
Etkinlik Daveti (Çukurova Böl. Tek. Girişimciliğini Artırma: TÜBİTAK 1512 Proje Hzr. Eğt.)
On Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı
Sınav Duyurusu
1. Uluslararası Kentsel ve Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
Uluslararası Dr. Mirza GÖKGÖL Bitki Genetik Kaynakları Sempozyumu
Sempozyum Duyurusu
Kongre Duyurusu (5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi)
Kongre Düzenlenmesi
Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu-Akademik Araştırma Bursu
SEM KURSLARI
Duyuru Desteği Hk
Etkili İletişim Semineri hk.
Ankara Üniversitesi Sınavsız İkinci Üniversite Olanağı Hk
Etkinlik Duyurusu
Zafer Yolu Etkinliği
"Sömürgecilik Sonrası İngiliz Romanında Kültür ve Kimlik" Yayını
Konferans Duyurusu
Mezun Yeterlilik Anketi Hk
Akademik Yayın
Lisansüstü Başvuru Afişi
Ahi Evran İslami İlimler Fakültesi Dergisi (AHİF) Makale Kabulü
Diş Hekimliği Fakültesi Çalışmaları Hakkında
Osmangazi Journal Of Educational Research (OJER) “100. Yılında Cumhuriyet Özel Sayısı” İçin Mak
II.Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu
Düzeltme-İletişim ve Diplomasi Dergisi Makale Çağrısı Hk
Prof. Dr. Ali Savaş BÜLBÜL (Afet Akademisi)
KORPUSGERMANISTIK Zeitschrift Für Deutsche Spiache, Kultur Und Literatur Dergisi Hk.
Current Research İn Dental Sciences Dergisi Hk.
Yollar Türk Milli Komitesi
Educatıon And Technology In Informatıon Scıence (ETIS) Dergisi Hk.
Gazi Üniversitesi Yayınları
Pharmata Dergisi Hk.
Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi Hk.
İletişim ve Diplomasi Dergisi Makale Çağrısı Hk
Makale Çağrısı
Bursa Uludağ Üniversitesi Uludağ Arıcılık Dergisi
SEM KURSLARI
Makale Çağrısı
Kongre Duyurusu Hk.
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimeri Enstitüsü Tez Katalog Duruyurusu
Hemşirelik Öğrencilerine Yönelik Sanal Gerçekliğe Dayalı Simülasyon Programı
IV. Uluslararası Bilişim ve Yazılım Mühendisliği Konferansı Duyurusu
Sempozyum Duyurusu
Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 26. Çalıştayı
8. Erciyes Tıp Tıbbi Genetik Kongresi
TRB2 Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
Akıngüç 2023 Ödülü Hk
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisinin Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Sayısı İçin Makale Çağrısı
Second International Conference of Reliability of Engineering and Smart Energy (ICRESE)
TÜBİTAK TBAE Yaz Okulu
Fulbright Eğitim Komisyonu Yabancı Dil Öğretim Asistanlığı (FLTA) Bursu
Uluslararası Yayın
Etkinlik Duyurusu
Doç. Dr. Nuri ERDEM
Yeni Yüzyıl’da İletişim Çalışmaları Dergisi
Çevre ve İnsan Temalı Akıngüç Ödülü 2023 Başvuruları Başladı
İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu-6 14-15 Aralık 2023'te Yapılacaktır
Kurs Duyurusu
Yarışma
Fiscaoeconomia Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 202
36. YADOT Çalışma Toplantısı
TÜBİTAK 2237-A Etkinliği Hk.
SEM YDS KURSU
Dr.Mirza GÖKGÖL Uluslararası Bitki Genetik Kaynakları Sempozyum Daveti
Üniversitemiz Yayınları
Atılım Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Öğrenci Kongres
Kongre Duyurusu
6. Uluslararası Temel ve Klinik Çok Modelli Görüntüleme (6th Basic and Clinical Multimodel Imaging
Gerede Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumu
Klinik Araştırmalar Çalıştay Raporu
2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Başvuruları
Oyunlaştırma Destekli Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Bilgilendir
Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Sempozyumu 2023
Fulbright Eğitim Komisyonu Yabancı Dil Öğretim Asistanlığı (FLTA) Bursu
8. Uluslararası Erciyes Tıp Tıbbi Genetik Kongresi
Uluslararası Eğitim ve Bilim Kongresi (INCES 2023)
TÜBİTAK TBAE Yaz Okulu
Türkiye VIII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi
Kamu Diplomasisi Programı
Kadına Yönelik Şiddeti Önleme ve Bilinçlendirme Konulu Hizmet İçi Eğitim
18. Adli Tıp Günleri
Gazi Üniversitesi Yayınları
VI. Avrasya Tarım ve Doğa Bilimleri Kongresi
Düzce Üniversitesi 1. Uluslararası Arıcılık ve Arıcılık Ürünleri Kongresi Daveti
IPBES Gençlik Çalıştayı
II. Uluslararası Sürdürülebilir Kentler ve Kentsel Peyzajlar Kongresi Duyurusu
Buğdayın Hikayesi
XXII'nci Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Sempozyumu 2023
World Language Studies Dergisi (Aralık 2023)
Karesi Mimarlık Dergisi
II. Uluslararası Çevre, Enerji ve Ekonomi Kongresi
Açık Sahne 1. Uluslararası Karma Resim Sergisi
Sürekli Meslekî Eğitim ve Öğretim Dergisi
2. Uluslararası Epigenetik Kongresi
VII. Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu
Uluslararası İktisadi ve İdari Çalışmalar Dergisi
Ders Görevlendirme Teklifi
Dergi
Kültür Sitesi Salonlarının Kiralanması
4. Uluslararası Kanser Günleri
Ulusal Sempozyum Duyurusu
29. Ulusal Ergonomi Kongresi Hk
Uluslararası Akademik Çalışmalarda/Yayıncılıkta Yeni Biçim ve Metodoloji Arayışları Sempozyumu
Sempozyum Duyurusu
Uşak Çalışma Raporu
Konferans Duyurusu Hk.
Sempozyum
Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi 30. Sayı
V. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2023) Duyurusu
Doğal Boya ve Halı Dokumanın Geleneği ve Geleceği Sempozyumu
KİÜ Fen, Mühendislik ve Teknoloji Dergisi Hk.
7. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi Hakkında
6. AR-GE Proje Pazarı Etkinliği
Yaz Okulu Duyurusu
25. Ulusal Sosyal Hizmet Sempozyumu
Panel ve Seminer Daveti
Yüksek Lisans ve Doktora Programları Duyuru Afişi
9.Uluslararası 13.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi
2. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Matematik Bilimlerindeki Güncel Gelişmeler Sempozyumu
Cumhuriyetin 100. Yılı İstiklalden İstikbale Cumhuriyet Sempozyumu
EBSCO Databases'de Yer Alan Dergiler
Orta Doğu ve Orta Asya-Kafkaslar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi
Ayalgu Makale Kabulü
İstiklâlden İstikbâle Cumhuriyet Sempozyumu
MUJAD Makale Çağrısı
Uluslararası Spor ve Sağlık Araştırmaları Kongresi
Makale Çağrısı
Yaşar Üniversitesi Akademik Personel Alımı
TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliği
6. Balık Besleme ve Yem Teknolojileri Çalıştayı
Dergi (Hukuk Fakültesi Dergisi)
Sempozyum Duyurusu
Kongre Duyurusu
Kapu/Trakya Mimarlık ve Tasarım Dergisi Makale Kabulü Hk
İlahiyat Fakültesi Dergimiz Hk.
Sempozyum Duyurusu Hk.
IV. Uluslararası Geçmişten Günümüze Tekirdağ'da Dini ve Kültürel Haya
Üniversitelerarası Enerji Verimliliği (ÜNVER) Yarışması Başvuru Süresinin Uzatılması
2033 TÜRKİYE EĞİTİM POLİTİKALARI STRATEJİ BELGESİ (2033 Eğitim Vizyonu) Hk
I. Uluslararası Çağdaş Dini Meseleler Sempozyumu
IV. Uluslararası Geçmişten Günümüze Tekirdağ'da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu
Sosyal Bilimler Dergisi
KİÜ Mezun Bilgi Sistemi
Etkinlik Duyurusu
Kronotop İletişim Dergisi Yazı Çağrısı
Yarışma Duyurusu
Comparative Turkish Dialects And Literatures Dergisi Hk.
Tarih ve Tarihçi-History And Historian Dergisi Hk.
Trends İn Business And Economics İsimli Dergi Hk.
Gazi Üniversitesi Yayınları
Hikem Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi
Etkinlik Duyurusu
Vefatının 40. Yılında Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu Hk.
Journal Of Silk Road Tourism Research - İpekyolu Turizm Araştırmaları Dergisi Hk.
Gastro-Dünya - Gastro-World Dergisi Hk.
2.Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu (PuPeS'23 Kapadokya)
Dünya Coğrafyası ve Kalkınma Perspektifi Dergisi - Journal Of World Geography And Development Pers
Uluslararası İnteraktif Keçiboynuzu E-Çalıştayı
Uluslararası Büyük Selçuklular Döneminde Hanefilik-Maturidilik Sempozyumu
İzmir Matematik Günleri V
Mezun Bilgi Sistemi
II. Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu
TUBİTAK Projesi Duyurusu
Ulusal Zanaat, Sanat ve Tasarım Dili Olarak Metal Sempozyumu
Uluslararası 3. Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi
Engelsiz Bilişim 2023 Ödülleri
Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Topluluğu Dergisi-Makale Çağrısı
İklim Portal
VI. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu (ISEPA' 23)
Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Duyurusu
TEKNOFEST 2023
Kongre Duyurusu
SEPIP 2023 Konferansı
Eylül 2023 Dönemi Uzaktan Eğitim Yabancı Dil Kursu
Uluslararası Selçuklu Anadolu'sunda İlim ve Ulema Sempozyumu
SPSS ve Temel İstatistik Kursu
Uluslararası İslam'da Sanat ve Estetik Sempozyumu
Studies in Educational Research and Development (SERD) Dergisi
Sempozyum Duyurusu
Makale Çağrısı
Uluslararası Dil Sınavları Takvimi
2. Tıp Öğrenci Kongresi
Uluslararası Toplumdilbilim Sempozyumu
Zonguldak Siber Güvenlik ve Java Kamp Duyurusu
"Balık" Temalı Uluslararası Karma Sergi
Makale Çağrısı
Uluslararası Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu
The Eurasian Journal Of Medicine Dergisi Hk
Kitap Projesi Davet Mektubu
TOEFL IBT Sınavı
14. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi
7. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu
1.Uluslararası Şanlıurfa Kültür ve Turizm Buluşmaları
TENMAK Akademik Dergisi
15. Uluslararası MEB Robot Yarışması
Sempozyum Daveti
Arış Dergisi Makale Çağrısı
2nd International Edirne Red Symposium
TÜBİTAK TBAE Yaz Okulu (Hatırlatma)
TEKNOFEST Girişim Yarışması Başvuru Tarihi Uzatıldı! 🚀
21. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
Kongre Duyurusu
Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 48. Ulusal Fizyoloji Kongresi
Duyurular
Internatıonal Innovatıon Management And Trız Conference
II. Disiplinlerarası Konferansı
15 Temmuz Birlik ve Beraberlik Koşusu
İngiliz Dili Dergisi/Journal Of English Language (JEL)
Kamu İhale Mevzuatı ve Satın Alma Süreçleri Konulu Hizmet İçi Eğitim
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Konulu Hizmet İçi Eğitim
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri
ICONFOOD'23 Etkinliği
Sempozyum Duyurusu Hk.
ENHANCER- Sosyo-Ekonomik Öncelikli Genç Girişimci Kapasite Geliştirme Programı Hkk.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği Program
"Türkiye İktisat Tarihi 2023" Kongresi Hk.
Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu
I. Uluslararası Karaelmas Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Kongresi
2.Uluslararası Gerontoloji Kongresi
The Journal Of International Relations Studies-Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Dergisi Hk.
21st International Logistics and Supply Chain Congress (LMSCM2023) Duyurusu
Makale Çağrısı
“2. Uluslararası 17.Ulusal, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi"
VI. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu (ISEPA' 23)
Alaeddin Asna Mesleki Gelişim Sempozyumu Düzenleme Hk.
Kongre Duyurusu
Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Verimlilik Dergisi Özel Sayı Duyurusu
TBAE Popüler Konuşmalar
Tezsiz Yüksek Lisans Programı Tanıtım
VI.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi Hk.
"Atatürk ve Cumhuriyet" Temalı Jürili Uluslararası Ekslibris Sergisi
Anket İzni
KARES Dergisi
1. Uluslararası Mikrobiyoloji ve Pediatri Kongresi (MİKPEDKON)
TÜBİTAK 2237-A Kapsamında Desteklenen Etkinliğin Duyurulması
Sempozyum Daveti
Uşak Çalışma Raporu
Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler Hk. Genel Emir
Gazi Üniversitesi Yayınları
Sempozyum Duyurusu
TÜBİTAK TBAE Yaz Okulu (Hatırlatma)
Giresun Üniversitesi :15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri
Kır-Kent Tanımları
TESTEG 2023 Olan“Uluslararası Tekstilde Sürdürülebilirlik ve Teknolojik Gelişmeler Kongresi
Rus Edebiyatında ve Kültüründe İslam ve Müslümanlar Uluslararası Kongresi
1.Uluslararası Fen Bilimleri Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu
Gediz Tarım, Hayvancılık Makinalar, Teknolojileri ve Yem Fuarı İşbirliği
ESTÜ BÜLTEN 26. Sayısı
1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Gümüşhane Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Tanıtımı
15. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
Advances in Welding and Metal Additive Manufacturing Technologies (WAM-2023)
Tevhidi Düşünce Işığında İlim Dallarının Yeniden İnşaası II. Uluslararası Şurası
Muş Alparslan Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri
Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Milletlerarası Özel Hukuk Kongresi
Ombudsman Akademik Makale Çağrısı
"Her Yönüyle Deprem" Sempozyumu
"Siyaset, Seçimler, Medya ve İletişim Yönetimi" Başlıklı Çevrim İçi Ulusal Sempozyum Duyurusu
Uluslararası Sosyal Hizmet ve Sosyal Araştırma Konferansı
Edebiyat ve Beşeri Bilimler Dergisi-Journal Of Literature And Humanities Hk
Journal Of Nursology Dergisi Hk
Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Makale Çağrısı
BILTEVT2023 Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongresi Duyurusu (Ön Duyuru)
Bozok Journal of Engineering and Architecture (BJEA) Dergisi Makale Kabulü
Samsun Teknik Hava Aracı Bakım Onarım Merkezi
Ağustos 2023 Sınav Takvimi Hk
Ağrı Tıp Fakültesi Dergisi Makale Kabulü
Atatürk Dergisi-Journal Of Atatürk Hk
Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması ULUTEK Bilgilendirme Toplantısı 11 TEMMUZ 2023
"8th World Congress of Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels
Beyşehir Selçuklu 1. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi
Brawijaya International Conference on Economics, Business & Finance (BICEBF) 2023
The Journal Of Open Learning And Distance Education (JOLDE) Dergisi Makale Kabulü Hk.
TÜSİAD SD² Çağrıları 13 Temmuz'a kadar Teknoloji Tedarikçilerinin Başvurusuna Açık!
Melius: Journal Of Narrative And Language Studies Dergisi Hk
ESTUZEM Eğitim ve Sertifika Programları Hk.
NanoEra İsimli Bilimsel Dergi Hk
Makale Çağrısı
VECHE Dergisi Hk.
Educational Academic Research Dergisi Hk
Current Perspectives İn Social Sciences Dergisi Hk.
TÜBİTAK TBAE Yaz Okulu
Öğretim Elemanları Denklik İşlemleri
10. Ulusal Limnoloji Sempozyumu Duyurusu
Sağlık Çalışanlarına Yönelik İşaret Dili Eğitimi
Herkese Yönelik Temel İşaret Dili Kursu
Türk Âşıklık Geleneği ve Âşık Veysel Sempozyumu
19. Ulusal Kil Sempozyumu
Uluslararası Uludere Sempozyumu
ESTUZEM Eğitim ve Sertifika Programları Hk.
Uluslararası Serahsî Sempozyumu
Diyanet İlmi Dergi "İslam Sanatları Tarihi" Özel Sayısı
Temel İstatistik ve SPSS Uygulamaları Eğitimi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Dış Paydaş Anketi
Farklı Kuşakları Yönetebilmek
Kurum İçinde Güven İklimini Sağlama Yolları
TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Kapsamında "Ahşap Yapılar ve Deprem Etkinliği"
6. Uluslararası 16. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
ARSEM 2023
Sosyoloji Dergisi Makale Çağrısı
The Trout Journal Of Atatürk University-Atatürk Üniversitesi Alabalık Dergisi Hk
Ata-Kimya Dergisi-Journal Of AtaChem Hk
Kongre Duyurusu
TÜSİAD SD² 6. Dönem Çağrıları Teknoloji KOBİ'lerinin Başvurusuna Açıldı!
Hücre Kültürü Kurs Duyurusu
Uygulamalı Moleküler Yöntemler Programı
International Education Technology Conference” (IETC) Konferansı
ARSEM 2023
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Etkinlikleri
Journal Of Continuing Education Makale Kabulü H
SensTech2023 Konferans Hk.
Sempozyum Daveti
Uluslararası Kongre
Uluslararası Gelenekten Geleceğe Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu
7. İç Hastalıkları Hemşireliği Çalıştayı
2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Öğrenci Alımı
III. Uluslararası Akademik Filoloji Çalışmaları Kongresi
15th 4T Design and Design History Symposium
Bağımlılık Temalı Kısa Film ve Reels Yarışması
Eğitim Duyurusu
Gazi Üniversitesi Yayınları
100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti: 1923-2023 Uluslararası Sempozyumu Hk.
Bağımlılıkla Mücadele Temel Eğitimi Sertifika Programı Hk.
Üniversiteler Arası Enerji Verimliliği (ÜNVER) Yarışması
21. Altın Pusula Genç İletişimciler Projeleri
Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS)
Marmara Üni.2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ders teklifleri
Yayın Talepleri
Uluslararası Gelecekte Aile Sempozyumu
Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu
ESERA 2023 Konferansının Üniversitelerde Duyurulması
Sempozyum
Arı Bilimleri Kongresi Hk
AA Araştırma Bursları
ELGİNKAN VAKFI 2023 YILI ÖDÜL PROGRAMI DUYURUSU
SIT TESOL Uluslararası İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı
İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Hk.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaz Dönemi Kursları
E-Kitap Duyurusu
Makale Çağrısı "İstiklal Harbinden 21. Yüzyıla TÜRKİYE CUMHURİYETİ"
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
UTRADER Akademi Ödülleri 2023 Yılı Başvuruları
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi
Research İn Sport Education And Sciences Dergisi Hk.
Doğu Coğrafya Dergisi Hk.
"Enhancements to the TOEFL iBT® Test" Paneli
Karar İncelemeleri Dergisi
Sempozyum
III. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu
Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi (Yoğunlaştırılmış E-İhale ve E-Eksiltme İlaveli)
"Fikri Mülkiyet Hukukunda Güncel Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu"
İKÇÜ Hemşirelik Lisans Eğitimi Hakkında Bilgilendirme ve Dış Paydaş Görüşleri
Pomsad 11. Pompa-Vana Kongresi
Yeni Nesil Takım Performans Yönetimi Eğitimi
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinin Akreditasyon Süreci
Elginkan Vakfı Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri hk.
Uluslararası V. Çocuk Gelişimi Kongresi
2023 Yılın Yazarı Tomris Uyar Öykü Ödülü
MIPOS Dergisi Makale Çağrısı
Kurs Duyurusu Hk
4. Uluslararası Öğretmenler Konferansı
1. Ulusal Çeviri Teknolojileri Kongresi
TÜBİTAK-Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü (TBAE) Biyoenformatik Yaz Okulu
Uluslararası Endüstri Mühendisliği Konferansı Duyurusu
Gebze Teknik Üniversitesi Mezun Bilgi Sistemi
5. Uluslararası Çevre Kimyası Kongresi
10. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı (IMISC2023)
ESTÜ BÜLTEN 25. Sayısı Hk.
Laboratuvar Hayvanlarında Uygulamalı Stereotaksik Girişim Kursu
Anahtar Dergisi - Haziran 2023 Sayısı Yayımlandı
6. Uluslarararası Temel ve Klinik Çok Modelli Görüntüleme Konferansı
Etkili İletişim Semineri
4. Uluslararası Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras Kongresi
Mezun Bilgi Sistemi
Uluslararası Yarışma Duyurusu
Çıplak Gözle Görülemeyen Nanomalzemeler ile İnsanlığa Faydalı Gözle Görüler Teknolojiler Geliştir
Uluslararası Yaz Bilim Kampı
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı lisansüstü öğrenci alımı
Atatürk Üniversitesi Temmuz 2023 Sınav Takvimi Hk.
TİBAM Hizmet ve Fiyat Listes
Comparative Turkish Dialects And Literatures Dergisi Hk.
Uluslararası Dil Sınavları Takvimi
E-Devlet Onaylı Ücretsiz Asenkron Eğitimler Hk
3. Uluslararası Entegre Kirlilik Önleme ve Yeşil Üretim Sempozyumu
1. Acil Tıpta Liderlik ve Vaka Yönetimi Sempozyumu
Doku Kumaş Tasarım Yarışması
Vefa Konulu Kısa Film Yarışması
Online Beyaz Şapkalı Hacker Eğitimi Hk.
TÜBİTAK TBAE Yaz Okulu
TET PROJE PAZARI 12 Hk.
VI. İşletme Tarihi Konferansı'na Davet
Togusem Eğitim duyurusu
Uluslararası Doğal Afetler ve Din Sempozyumu
Bozok Sosyal Bilimler ve Bozok Fen Bilimleri Dergileri
VI. Avrasya Tarım ve Doğa Bilimleri Kongresi
1. Bursa Uluslararası Ticaret ve Lojistik Sempozyumu Daveti
GÜTMAM Analiz ve Ücretlendirme Listesi
Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması
Uşak Valiliği 5-9 Haziran 2023 "Türkiye Çevre Haftası" Programı ve Davetiyesi
Atatürk Üniversitesi Yayınevi Hk
Dynamics İn Social Sciences And Humanities Dergisi Hk.
Kongre Duyurusu
Oryantalizm’i Yeniden Düşünmek Uluslararası Sempozyumu
Makale Çağrısı
5. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Proje Ödülleri 2023 Başvuruları Süre Uzatımı
II. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi
Yüzüncü Yıl Anı Objesi Tasarımı Öğrenci Yarışması
Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Güvence Süreçleri İçin Hızlandırılmış Eğitim
7 International Conference on Engineering Technologies ICENTE' 2023
İslam ve Medeniyet 3. Uluslararası Sempozyumu
Uluslararası Kongre Duyurusu
"Dünden Bugüne SESAME ve Türkiye" Seminer Duyurusu
Anadolu Üniversiteleri Belgesel Sinema Atölyeleri
III. Uluslararası V. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi
Turcology Research Dergisi Hk.
Türkiye Çevre Haftası (2023)
JBST Dergisi Makale Çağrısı
Öğrenci Fikir Yarışması Duyurusu
Çalıştaya Davet
IATUL 2023 Güz Semineri
Culture And Civilization Dergisi Hk.
III. Kültür Endüstrisi ve Telif Hakları Sempozyumu
Hemşirelikte Eğitim/Öğretim Dersi Lisans Eğitim Çalıştayı
Dergi Makale Kabulü
Bitki Islahında Yenilikçi Teknolojiler ve Teknikler Sanal Semineri
Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (KUJINAS) Makale Kabulü
2. Bandırma Fizyoterapi Sempozyumu
New Frontiers of Natural Sciences: 2nd International Selçuk Meeting
Okullar arası Artistik Cimnastik İl Hakemi Kursu
Dil Eğitimi
Kültürlerarası İletişim Öğretmen Konferansı
Makale Çağrısı (European Journal of Therapeutics)
Analiz
Ders Görevlendirme Teklif Tarihleri
Kurs Duyurusu
TOGÜ Hukuk Fakültesi Dergisi
Futbol İyileştirir Sempozyumu
2. Ulusal Resim Yarışması
Ordu Üniversitesi (ODÜSEM) Kurs Duyurusu
İstanbul Dijital Sanat Festivali Hk.
Fintex Stratejik Analiz Kurultayı Hk.
Öğretim Elemanları Denklik İşlemleri
22. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi
Bilimsel ve Eğitim Amaçlı
Maltepe Tıp Dergisi (Maltepe Medical Journal)
26. Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve İnancın Ahlakı Sempozyumu
2. Darıca Birol GÜVEN Kısa Film yarışması
Advances İn Women’s Studies Dergisi Hk
Research İn Agricultural Sciences Dergisi Hk
DSİ 2024­2028 Stratejik Plan Dış Paydaş Anketi
Akademi İktisadı ve İdari Bilimler Kongresi
Journal Of Nursology Dergisi Hk.
Atatürk Üniversitesi Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi Hk.
Journal Of Midwifery And Health Sciences "Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi Hk.
Dış Paydaş Anketi
5. Uluslararası Anadolu Bilimsel Araştırmalar Kongresi ve 1. Herkari Bilim Sanat Edebiyat Kongresi
Mezun anketi
LÖSEV FAYDA Projesi, Kurban Dönemi Destekleri Hk.
İnsan Hakları Yıllığı Makale Çağrısı
Eğitim Amaçlı Kurs
Kongre (INSCORE)
Ordu Üniversitesi Dergisi
26. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi Hk.
X. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu
2. Tıp Öğrenci Kongresi hk
Anket Çalışma Duyurusu hk.
Eğitim Konferansı
Sempozyum Daveti
Çalıştay Duyurusu
Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitimi Hk.
Akreditasyon Bilgilendirme
ESOGÜ Mezun Bilgi Sistemi
Gazi Üniversitesi Yayınları
İstanbul Rumeli Üniversitesi Herkes için Erişilebilirlik Konferansı Duyurusu
24 Adımda Alevi- Bektaşi Vatandaşlarımız ile Cemevlerine Yönelik Çalışmalar Broşür
MEDIAJ Dergisi Makale Çağrısı
Hekimliğin Eşiğinde BAU Tıp II. Intern Sempozyumu
Eğitimler, Kurslar
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Journal of Planning, Architecture and Design (JPAD) Dergisi
Recent Trends İn Pharmacology Dergisi
Eastern Geographical Review Dergisi Makale Kabulü
PLANARCH - Design And Planning Research Dergisi
Eğitim Programı Duyurusu
4. Otoloji ve Odyoloji Kongresi
Avrupa Açık Bilim Bulutu (EOSC) Eğitmen Eğitimi Çalıştayı
Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları
Ekonomi ve Sosyal Güvenlik Boyutuyla Etik
6. Uluslarararası Temel ve Klinik Çok Modelli Görüntüleme Konferansı hk.
World Language Studies Dergisi (Haziran 2023)
Dijital Evrende Söz Sahibi Olmak: İletişim Başkanlığı Metaverse Platformu Lansmanı ve Meta Evreni
Sosyal Medya Platformlarında Dezenformasyonla Uluslararası Mücadele Paneli (International Fight Ag
Mersin Üniversitesi Mezun Bilgi Sistemi
XII. Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu "Değişen Dünyada Aile"
I. Uluslararası İnsan Kaynakları Kongresi
Eğitim ve Uygulama Tesisinin Tanıtımı
Eğitim ve Uygulama Tesisinin Tanıtımı
Sayıştay Denetimi ve Hukuki Sonuçları Eğitimi Hk.
Sempozyum, Çalıştay ve Sergi Etkinlikleri Duyurusu
Personel Maaş Hesaplama ve SGK İşlemleri Kursu Hk.
40. Madde Görevlendirme Talepleri
2023-2024 Öğretim Yılı Ders Teklifleri
FLAG-ERA III ERA-NET Projesi 2023 Yılı Çağrısı Hk.
2.Uluslararası İzmir Mandolin Festivali Duyurusu
İnsan Hakları Eğitim ve Kültür Araştırmaları Dergisi (İEKD)
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sür. Eğit. Uyg. ve Arş. Merk. Eğitimleri
Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası Eğitimi
IAR-ARDE 2023 Sempozyum Duyurusu
Ȃşık Veysel Şatıroğlu Özel Sayısı
Türkiye 1. Gıda Mikrobiyolojisi Kongresi Hk
Eğitim Afişinin Duyurulması
Sempozyum Duyurusu
Sürdürülebilirlik için Fotosentez ve Hidrojen Enerjisi Araştırmaları – 2023 Konferansı
Kurumlararası Masa Tenisi Turnuvası
Haziran 2023 Sınav Takvimi Hk.
"9. Ulusal Çağdaş Siyaset Felsefesi Sempozyumu" Duyurusu
Trends İn Business And Economics Dergisi Hk
Analiz Fiyat Listesi
6. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TURKBILMAT-6) Sempozyumu
Filmvisio Dergisi Makale Çağrısı
Paydaş Görüşü
2. Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kongresi
Doku Kumaş Tasarım Yarışması
İKAF'23 Duyurusu
Mezun Öğrenci Memnuniyet Anketi
İnternet Hukukunda Çocuğun Korunması ve Mahremiyeti Sempozyumu Duyurusu
Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi
2023 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri
2023 Yılı YÖK Üstün Başarı Ödülleri
ESTÜ BÜLTEN 23. Sayısı Hk.
Yat ve Marina İşletmeciliğinden Kaynaklanan Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri
TÜBİTAK 4005 Proje Duyurusu
16. Dans Festivali
Yapay Zekâdan Genel (Üretken) Yapay Zeka
Makale Çağrısı
Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi
Çankaya Üniversitesi Kişisel Gelişim ve Kariyer Günleri
AUMim Tasarım ve Teknoloji Söyleşileri Etkinliği
2023 Yılı Dış Paydaş Anketi
Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAK2023)
Anket Çalışması
TJU Seminer Daveti
ÜNİLİG Türkiye Üniversiteler Sportif Drone Yarışı
Ulusal Yaz Dönemi Gençlik Kampları
I. Uluslararası Rumeli Çalışmaları Öğrenci Kongresi Hakkında
Duyuru (ALES VE KPSS KURSU)
Goethe-Zertifikat B2 GoetheZertifikat C1 Sınavları Hk.
Paydaş Görüşü
Ata Kimya Dergisi "Journal Of Ata-Chem" Makale Kabulü Hk
Uluslararası İlahiyat Bilimlerinde Makâsıd Sempozyumu
OMÜSEM İstatistik Eğitimleri
Medipreneurs Girişimcilik Zirvesi
İstanbul Güvenlik Forumu
Makale Çağrısı
OMÜSEM İstatistik Eğitimleri
Çalışma Gezisi
Seminer Duyurusu
1. Ulusal Hemşirelik Sempozyumu " Afetlerde Hemşirelik"
Dış Paydaş Anketi
Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Duyurusu
Kitap Bölümüne Çağrı
Diji-Sağlık İnovatif Çözümler Zirvesi
5. Uluslararası Genç Araştırmacı Öğrenci Kongresi
19. Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi hk.
SUJE Dergisi Özel Sayıları Makale Çağrısı
Laboratuvar Hayvanları Bilimi ve Uygulaması Dergisi “Journal Of Labaratory Anımal Scıence And Prac
Bioinovasyon Yarışması
Eğitim Programı Duyurusu
MEDİPOL BİGG Girişimcilik Destek Programı
12. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu
JAH Dergisi Makale Çağrısı
Educational Academic Research Dergisi Hk.
Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye'de İnsan Hakları Sempozyumu
TÜBİTAK 1512 BİGG DÜNYA 2023/1.Dönem Duyuruları Hk
Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi 2. Sayı - Haziran 2023
Erken Cumhuriyet Döneminde Edebiyat ve Ulus İnşası Sempozyum Güncellemesi
Patentle Türkiye Yarışması
Sessiz İstifayı Önleme ve Çalışan Bağlılığını Arttırma Eğitimi
ELT Konferans Daveti
2023 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri
Artuklu International Journal of Health Sciences Hk.
International Congress Of Science And Health İn Wrestling Sports
Konferans Duyurusu
Cumhuriyetin 100. Yılında Dünden Bugüne Medeni Hukuk Alanındaki Gelişmeler Sempozyumu
Kongre Duyurusu
IEEE Türkiye 22. Ege Bölge Toplantısına Davet
Turizm Haftası Etkinlikleri
Uygulamalı Elektron Mikroskopi Eğitimleri
Turizm Haftası Etkinlikleri: Turizm ve Deprem
12. Ulusal ve 3. Uluslararası Veteriner Anatomi Kongresi
Anket Duyurusu
Rektörlük Adres Değişikliğ
"Mezun Bilgi Sistemi "Hk.
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
IX. Makine Halısı Tasarım Yarışması
"TEVİLAT" Dergisine Makale Çağrısı
Yarışma Duyurusu
Bursa Büyükşehir Belediyesi Lisansüstü Tez Desteği Programı
Dergi
Üniversitemiz Yayınlar
Ulusal ve Uluslararası Masaj Şampiyonası ile SPA & Wellness Konferans, Panel, Workshop Organizasyo
(ICAIE) Uluslararası Konferans Hk.
76. Devlet Resim ve Heykel Yarışması
Kurs Duyurusu
Onkolojik Araştırmalarda Deneysel Hayvan Modellemeleri Sempozyumu Ve Hipotez Yarışması
Muş Alparslan Üniversitesi Ekonomi Yönetim Politika Araştırmaları Dergisi
Mesleki Eğitimin Geleceği Kongresi
Çankaya Üniversitesi Kişisel Gelişim ve Kariyer Günleri Daveti
Makale Çağrısı
Çocuk ve Disiplinler Arası Çalışma Sempozyumu
İnsan-Sanat-Teknoloji Sempozyumu
4T 15. Tasarım ve Tasarım Tarihi Sempozyumu Hk.
Egzersiz ve Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi Makale Çağrısı
Üniversitemizin Adının Değişmesi
Işık JADA, Işık University Journal of Art, Design and Architecture/Işık Üniversitesi Sanat, Tasa
Uluslararası Bilimsel ve Akademik Araştırmalar Kongresi
Communicata Dergisi Hk.
"First International Conference on Best Practices in Second Language Education" Konferansı
ASBÜ Bilişim Hukuku Dergisi Makale Çağrısı
Ödüllü Uluslararası Makale Yarışması
Uşak Çalışma Raporu
Uyumsoft Bilgi Sistemleri Deprem Destek
Mayıs 2023 Sınav Takvimi Hk.
Dynamics İn Social Sciences And Humanities Dergisi Hk.
CMES-2023 7. Uluslararası Uygulamalı Matematik ve Mühendislik Bilimleri Kongresi