KURUMDIŞI DUYURULAR
Ana Sayfa / Duyurular / Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) Bilimsel Kongresi
4 Ocak 2018, Perşembe
Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) Bilimsel Kongresi

Temsilci kuruluş görevini Harita Genel Komutanlığı (HGK)’nın yürüttüğü Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi (TUJJB-BK), Dokuz Eylül Üniversitesi ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ev sahipliğinde 30 Mayıs - 02 Haziran 2018 tarihleri arasında İZFAŞ desteğiyle İZMİR’de gerçekleştirilecektir (www.tujjbkongre2018.org).

 Bu mesaj, web sayfası üzerinden bildiri kabullerinin başladığını bildirmek amacıyla kurumunuza gönderilmiştir. Kurum içi yaygın duyuru yaparak;  yer, uzay, uydu, meteoroloji, denizcilik, deniz bilimleri, deprem kökenli doğal afet konulu eğitim-araştırma yapan ilgili fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu, merkez çalışanlarına ve akademisyenlerine duyurmanızdan büyük memnuniyet duyarız.

Ülkemiz, üyesi olduğu Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliği (International Union of Geodesy and Geophysics, IUGG)’nin 2023 yılında yapılacak toplantısını düzenlemeye aday olacaktır. TUJJB’nin 2017 yılı Olağan Konsey toplantısında, ülkemiz adına IUGG-2023’ü düzenlemeye aday kentin İzmir olması kararı alınmıştır. 8-19 Temmuz 2019 tarihleri arasında Kanada-Montreal’de düzenlenecek IUGG-2019 toplantısında yapılacak oylamada, IUGG-2023’ün hangi ülkede yapılacağı belirlenecektir. Her seferinde ortalama 5 bin kişinin (genelde aileleriyle) katıldığı bu nitelikli toplantı sadece düzenlendiği kent açısından değil, toplamda ülke ekonomisi için ayrı bir katma-değer yaratmaktadır. 2019 Montreal toplantısı öncesinde, Türkiye’nin büyük hacimli bilimsel kongre düzenleme kapasitesi, kongre merkezinin durumu, İzmir’in sadece bilimsel değil sosyal ve kültürel özellikleri, 2019’da oy kullanacak ülke temsilcilerine ve IUGG Sekreterliğine, TUJJB-BK esnasında gösterilecektir. Bu doğrultuda TUJJB-BK, 40.000 kişilik kapalı alana sahip Gaziemir’de Fuarİzmir’de (www.fuarizmir.com.tr) düzenlenecektir.

IUGG-2023’ün ülkemize kazandırılması doğrultusunda 2018 yılı sonuna kadar hazırlanacak adaylık dosyası öncesinde, katılımcıların görüşleri, düşünceleri ve fikirleri önemlidir. Bu amaçla İzmir’de düzenlenecek kongreye kurum çalışanlarınızın bizzat katılımı, davet edilecek yabancı misafirlerin ağırlanmasına katkı vermeleri ve ulusal gayretin bir parçası olarak lobi faaliyetlerine destek olmaları ayrıca önemlidir.

En fazla 4 sayfadan oluşan tam bildiri metinleri, aşağıdaki 7 konu başlığından hangisinde değerlendirilmesi isteniyorsa kongre web sayfasından gönderilebilir. Sözlü/Poster sunum olarak kabul edilen ve “zorunlu bildiri basım ücret ödemesi” tamamlanan tam metinler, ISBN’li elektronik dosya olarak katılımcılara verilecektir. Önemli tarihler, bildiri yazım şablonu, kayıt ücretleri, konaklama gibi diğer ayrıntılı bilgilere kongre web sitesinden erişilebilir.

Uluslararası katılımcılara açık olan kongremizin resmi dili Türkçe ve İngilizce’dir. Kongre web sayfası her iki dilde hazırlanmıştır. Tanıdığınız yabancı meslektaşları kongre hakkında bilgilendirmenizden, sizlerle birlikte onları da İzmir'de görmekten büyük memnuniyet duyarız.

IUGG-2023 hedefi için önemli bir aşama olduğunu değerlendirdiğimiz Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi kapsamında sizleri İzmir’e davet ediyor, çeşitli alanlarda yürütülen çok-disiplinli araştırmaların 7 ana tema oturumu altında sunulacağı bu nitelikli bilimsel kongrenin kariyerinize faydalı olmasını diliyoruz.

Ege Bölgesinin bilim, kültür ve sanayi başkenti konumundaki İzmir'de buluşmak dileğiyle,

Saygılarımızla,

Orhan Polat

 

Yerel Düzenleme Kurulu Başkanı

TUJJB-BK Düzenleme Kurulu A.

www.tujjbkongre2018.org

 Ana konu başlıkları:

  1. 1.      Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu (TUHK)
  2. 2.      Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK)
  3. 3.      Türkiye Ulusal Jeomagnetizm ve Aeronomi Komisyonu (TUJAK)
  4. 4.      Türkiye Ulusal Meteoroloji ve Atmosfer Fiziği Komisyonu (TUMAK)
  5. 5.      Türkiye Ulusal Oşinografi Komisyonu (TUOK)
  6. 6.      Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arz İçi Fiziği Komisyonu (TUSAK)
  7. 7.      Türkiye Ulusal Volkanoloji ve Arz İçi Kimyası Komisyonu (TUVAK)