REKTÖRLÜK
Ana Sayfa / Rektörlük / Yönetim / Yönetim Kurulu
20 Eylül 2019, Cuma
Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Ekrem SAVAŞ
Rektör

Prof.Dr. Ümit Başar SEMİZ
Dekan
Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Bilal SEZER
Dekan V.
Güzel Sanatlar Fakültesi

Prof.Dr. Celal ARTUNÇ
Dekan
Diş Hekimliği Fakültesi
Prof.Dr. Lütfi ÖZAV
Dekan
Fen Edebiyat Fakültesi

Prof.Dr. Sadiye TUTSAK
Dekan V.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof.Dr. Ramazan ALTINAY
Dekan
Eğitim Fakültesi

Prof.Dr. İncilay YURDAKUL
Dekan V.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Prof.Dr. Murat Mustafa ÖNTUĞ
Dekan V.
İletişim Fakültesi

Prof.Dr. Selçuk SAMANLI
Dekan
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Elçin YUSUFOĞLU
Dekan V.
Spor Bilimleri Fakültesi

Prof.Dr. M. Fatih ÇELEN
Dekan
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Ali YILMAZ
Dekan
İslami İlimler Fakültesi

Prof.Dr. Adem DURU
Üye
Prof.Dr. Kadir ÖZCAN
Üye

Prof.Dr. Metin GÜMÜŞ
Üye
İbrahim ÇALIŞ
Genel Sekreter Vekili
Raportör