Fakülteler
Ana Sayfa / Tanıtım / Fakülteler
4 Temmuz 2020, Cumartesi
Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Diş Hekimliği Fakültesi, 7 Ekim 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Fakültemiz; 4636 m2 kapalı kullanım alanı ile 2016-2017 eğitim öğretim yılında 62 öğrencisiyle eğitim faaliyetlerine başlamış olup, şu anda iki sınıf ve 135 lisans, 10 Dişte Uzmanlık Eğitimi öğrencisine eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.

Fakültede; Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Protetik Diş Tedavisi, Periodontoloji, Ortodonti, Pedodonti, Restoratif Diş Tedavisi ve Endodontiden oluşan 8 Anabilim Dalında 3 Profesör, 16 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 10 Araştırma Görevlisi ile eğitim ve sağlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Modern diş hekimliğinin tüm olanaklarını kullanarak ağız ve diş hastalıklarının tanı ve tedavilerini en iyi şekilde sağlayan, hastalarımıza etik ilkelerden ödün vermeden, hasta haklarına saygı duyarak, kaliteli ağız ve diş bakımı sunan, tüm çalışanlarına sürekli gelişim fırsatları sunarak aynı zamanda konusunda uzman diş hekimleri yetiştiren, İlerici, yenilikçi, başarılı, tıbbi açıdan yeterli donanıma sahip diş hekimleri ile sürekli gelişen ve iyileştirilen muayene ve tedavi hizmetleri sunan ve uluslararası düzeyde tanınan bir Diş Hastalıkları Hastanesi olma vizyonuna sahip olan Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, muayene ve tedavi hizmetlerinde; hasta memnuniyetine yönelik, sürekli gelişerek iyileşen sağlık hizmeti sunmaya kendini adamış bulunmaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için hizmetlerin her aşamasında en yüksek kaliteyi güvence altına alacak etkin bir kalite sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanmasını amaç edinmiştir.

Diş Hekimliği Uygulama Ve Araştırma Merkez Müdürlüğü

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü, 09/12/2015 tarihinde kurulmuş olup Diş Hekimliği Fakültesi ile aynı hizmet binasını kullanmaktadır. Müdürlüğümüz Uşak ili ve tüm bölge halkına yönelik vermekte olduğu ağız diş sağlığı hizmetlerini 10 adet klinik, 2 adet müdahale odası, 1 adet engelli kliniği, 1 adet mahkum muayene kliniği, 1 adet merkezi sterilizasyon birimi ile sağlık hizmetlerinde kalite standartlarından ödün vermeden yürütmekte, günlük yaklaşık 100 – 150 hastaya hizmet imkânı sağlanmaktadır. Müdürlüğümüz 76 personel ve modern cihazları ile bölge halkının ihtiyaçlarına cevap verebilmek için sürekli büyümekte olup kuruluş tarihinden bu yana tedavi hizmeti verdiği hasta sayısı 60.000’i geçmiştir. Fiziki altyapısının ve personel sayısının arttırılması ile daha fazla hastamızın tedavi hizmeti almasını hedef edinmiştir. Müdürlük; Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Protetik Diş Tedavisi, Periodontoloji, Ortodonti, Pedodonti, Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti Anabilim Dalı klinikleriyle hizmetlerini devam ettirmektedir.

Diş Hekimliği Fakültesi Bölümleri/Programları

Fakültede; Klinik Bilimleri Bölüm Başkanlığı altında Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Protetik Diş Tedavisi, Periodontoloji, Ortodonti, Pedodonti, Restoratif Diş Tedavisi ve Endodontiden oluşan 8 Anabilim Dalıyla hizmetlerini sürdürmektedir.

Güçlü Yanlarımız

• Lisans eğitimi ve uzmanlık eğitimi verebilecek düzeye sahip olması,

• Fakülte olma anlamında her anabilim dalında bilimsel faaliyetleri ve eğitim faaliyetlerini sürdürebilecek yeterli sayıda öğretim üyelerinin varlığı,

• Teorik eğitimin yanında pratik eğitimde de güncel laboratuvar altyapısının varlığı,

• Fakültenin eğitim hizmetleri olarak ekipman yönünden tam donanımlı olması,

• Öğretim Üyesi-Öğrenci ilişki düzeyinin sürdürülebilir olması,

Öğrenci Sayısı : 135

Akademik Personel Sayısı : 27

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Uşak Eğitim Fakültesi 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 18- (2837/23) Ek Maddesi uyarınca Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Fakültemiz eğitim-öğretime 1993-1994 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Fakültemiz 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulan Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesine dönüştürülmüş olup 2018-2019 Eğitim-öğretim yılı itibariyle bünyesinde şu bölümler bulunmaktadır;

Bölümlerimiz

• Sınıf Öğretmenliği (N.Ö)

• Okul Öncesi Eğitimi (N.Ö)

• Türkçe Öğretmenliği (N.Ö)

• Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (N.Ö)

• İlköğretim Matematik Öğretmenliği (N.Ö)

• Fen Bilgisi Öğretmenliği (N.Ö)

• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi (N.Ö) (İ.Ö)

• Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü

Öne Çıkan Özelliklerimiz

• Uşak ilinin coğrafi olarak merkezi bir yerde olması nedeniyle Fakültemiz bölümlerine Türkiye’nin her tarafından yoğun öğrenci talebi olması

• Uşak ilinin coğrafi olarak merkezi bir yerde olması nedeniyle yine Fakültemize dışarıdan derse giren öğretim elamanlarının bulunması

• Fakültemizin ana yerleşke içerisinde olmasının öğretim elemanları için avantaj olması

• Ana yerleşkenin yine öğrenci hayatını kolaylaştıran birçok sosyal ve fiziki imkânından yararlanılması

• Kredi Yurtlar Kurumu’nun ana yerleşke içinde olması

Güçlü Yanlarımız

• Farklı akademik kültüre sahip genç akademik personel istihdamı

• Uşak ilinin coğrafi olarak merkezi bir yerde olması nedeniyle Fakültemiz bölümlerine Türkiye’nin her tarafından öğrenci talebinin olması

Öğrenci Sayısı : 2136

Akademik Personel Sayısı : 92

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Misyon

Fakültemizin misyonu; ülkemizin temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun eğitim sunan, evrensel geçerliliği olan bilgi ve beceriler ile donatılmış, araştırıcı, eleştirel düşünmeye açık, yaratıcı, problem çözmesini bilen, doğru karar verebilen, erişim becerileri yanında üst düzeyde etik değerlerle donanmış bireyler olarak yetiştirdiği yaratıcı beyin gücüyle, faaliyet alanlarında öncü öğretim elemanlarıyla bilime katkı sağlayacak, ülkede ve dünyada kullanılabilir ve paydaşlara yararlı olacak bilgi ve teknoloji üretmek, şehrinde ve bölgesinde fen ve sosyal bilimler alanında örnek alınan ve en geniş şekilde tanınan bir fakülte olmaktır.

Vizyon

Bilimsel çalışmalarda, bilgi ve teknoloji üretiminde, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklerde Türkiye’de önde gelen ve dünyada saygın; mezunları tercih edilen ve aranan; uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip; paydaşların gereksinimlerini hızlı, kaliteli ve etkili çözümlerle karşılayan, öncü öğretim elemanlarıyla rekabet gücüne sahip tercih edilen bir fakülte olmak.

Bölümlerimiz

• Arkeoloji (N.Ö)

• Matematik (N.Ö)

• Moleküler Biyoloji ve Genetik (N.Ö)

• Coğrafya (N.Ö) (İ.Ö)

• Çağdaş Türk Lehçeleri ve Ed. (N.Ö) (İ.Ö)

• Sanat Tarihi (N.Ö) (İ.Ö)

• Sosyoloji (N.Ö) (İ.Ö)

• Tarih (N.Ö) (İ.Ö)

• Türk Dili ve Edebiyatı (N.Ö) (İ.Ö)

• İngiliz Dili ve Edebiyatı (N.Ö) (İ.Ö)

Güçlü Yanlarımız

• Genç ve dinamik kadro,

• Nitelikli akademik kadro,

• Fakülte öğretim elemanlarının yaptıkları bilimsel yayın ve atıf sayısının yüksek olması,

• Fakülte öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurtdışında aldıkları eğitim ve işbirliği yetenekleri ile ön plana çıkması

• Öğretim elemanlarının DPT, CERN-TAEK ve TUBİTAK gibi nitelikli kuruluşlara bağlı projelere katkıda bulunmaları

• Disiplinler arası çalışmalara uygun birimlerden oluşması

• Üniversite içi ve dışı birimlerle iyi ilişkiler içinde olması,

• Üniversite içi fakülte ve yüksekokullara öğretim elemanı açısından destek verilmesi,

• Üniversitemizde öğretim elemanı ve bölüm sayısının en fazla olduğu fakülte olması,

• Fakültemizin eğitim öğretim veren hizmet binasının üst düzey fiziksel yapıya sahip olması.

• Fakültenin bulunduğu Uşak şehrinin diğer şehirlerle ulaşım açısından kolaylığı.

• Çok sayıda aktif faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının olması.

• Yüksek Lisans ve Doktora programlarının var olması.

• Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülte bölümlerini tercih etmesi.

Öğrenci Sayısı : 4190

Akademik Personel Sayısı : 112

Proje Sayısı : 22

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 14/9/2007 tarihli ve 20198 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/9/2007 tarihinde kararlaştırılmış, ilgili karar 15.10.2007 tarih ve 26671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Güzel Sanatlar Fakültesi, Temel Eğitim ve Seramik Bölümü olarak iki bölüm halinde kurulmuştur. 01.02.2012 Tarihli Yüksek Öğretim Kurulu Toplantısında alınan kararla fakülte bünyesinde Resim, Geleneksel Türk El Sanatları, Grafik ve Müzik Bölümleri açılmıştır. 20.02.2013 Tarihli Yüksek Öğretim Kurulu Toplantısında alınan kararla fakülte bünyesinde Tekstil ve Deri Moda Tasarımı Bölümleri açılmıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 20.11.2014 tarih ve 68271 sayılı yazısıyla Tekstil ve Deri Moda Tasarımı Bölümünün adı Moda Tasarımı Bölümü olarak değiştirilmiştir.

Güzel Sanatlar Fakültesinde 3 Profesör, 13 Doktor Öğretim Üyesi, 17 Öğretim Görevlisi, 3 Araştırma Görevlisi, toplam 36 Öğretim Elemanı ve 4 tane idari personel ve 1 tekniker bulunmaktadır.Fakülte binasında, fakültemizce kullanılan 16 adet atölye, 2 adet Laboratuvar, 1 Fırın odası ve 2 adet derslik bulunmaktadır.

Güzel Sanatlar Fakültesi, aklın ve bilimin ışığında akademik ve sanatsal etkinliklerde yer alan, kültürel değerlerimizi koruyan, yaşatan, üniversitemizin ihtisaslaşmasına şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan, ülkesine ve dünyaya faydalı, yenilikçi, yaratıcı ve üretken sanatçı ve tasarımcılar kazandırmayı görev edinmiştir.

Bölümlerimiz

• Seramik Bölümü

• Moda Tasarımı Bölümü

• Resim Bölümü

• Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü

Güçlü Yanlarımız

• Akademisyen-Öğrenci iletişiminin kuvvetli olması

• Disiplinler arası işbirliği / etkileşim sağlanması

• Öğretim elemanlarının alanlarında yetkin olması

• Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliklerinin kurulmuş olması ve ortak çalışmalar yapılması

• Uluslararası katılımlı seramik yarışmasının sistematik olarak düzenlenmesi

• Toplumsal sorumluluk projelerinde yer alınması

• Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası sergi,workshop, yarışma vb. etkinliklerde başarılı olması

• Öğrencilerin ulusal ve uluslararası etkinliklerde (yarışma, ödül, teşvik vb.) başarılı olması

• Mevcut lisansüstü programlarının tercih edilmesi ve kontenjanlara yeterli başvurunun yapılması

Sayılarla Fakültemiz

Öğrenci Sayısı : 271

Akademik Personel Sayısı : 36

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2002 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde kurulmuş, 2006 yılında Uşak Üniversitesi’nin kurulmasıyla Uşak Üniversitesine bağlanmıştır. Fakülte bünyesinde İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, İktisat, Ekonometri, Sosyal Hizmetler ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri bulunmaktadır. Fakülte öğrencileri Erasmus değişim programı çerçevesinde Avrupa'da bulunan anlaşmalı bir çok üniversitede bir ya da iki yarıyıl eğitim görme imkanına da sahiptir.

Ayrıca öğrenciler Farabi değişim programı ile ülkemizdeki diğer yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl eğitim görebilmektedirler. Derslerin modern bir eğitim tesisi içerisinde teknolojik donanımlı dersliklerde işlendiği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde, Türkiye'nin her yerinde gerek kamu gerekse özel sektörde alanıyla ilgili nitelikli eleman yetiştirme amacına kısa sürede ulaşmıştır ve bu doğrultudaki gelişimini akademik personeli ve öğrencilerine sunduğu kaliteli fiziki imkanlarla da desteklemektedir.

İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi öğrencileri aldıkları eğitimle kamu ve özel sektörde idari kadrolarda iş bulma, kendi işini kurma, toplum ve iş dünyası ile iç içe öğrenimini sürdürme açısından avantajlı durumda bulunmaktadır.

Bu meslekler arasında; Kaymakamlık, İdari yargı hâkimliği, Sayıştay denetçiliği, Bakanlıklarda, bakanlıklara bağlı ve ilgili kuruluşlarda uzmanlık, müfettişlik, denetmenlik, kontrolörlük gibi meslekler yer alıyor.

Bölümlerimiz

• İşletme Bölümü (N.Ö) (İ.Ö.)

• Maliye Bölümü (N.Ö) (İ.Ö)

• Kamu Yönetimi Bölümü (N.Ö)(İ.Ö.)

• İktisat Bölümü (N.Ö)

• Sosyal Hizmet Bölümü

• İktisat Bölümü (İ.Ö)

Sayılarla Fakültemiz

Öğrenci Sayısı : 3129

Akademik Personel Sayısı : 55

Proje Sayısı : 7

İş Bulma Olanaklarımız

Türkiye’deki özel sektörde yer alan işletmelerle birlikte uluslararası şirketler ve kurumlar da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları için önemli iş imkânları sunmaktadır. Bu imkânlar,

• Yönetim Kadroları

• Mali Müşavirlik

• Bankacılık

• Dış Ticaret Uzmanlığı

• Pazarlama

• Müşteri İlişkileri

• Halkla İlişkiler

• Sigortacılık

• Finans Sektörü

• Borsa ve Menkul Kıymetler

İhracat ve İthalat alanlarında yoğunlaşmaktadır.

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi, Resmi Gazetenin 3 Temmuz 2011 tarihli 2983 sayısında yayınlanan 15.06.2011 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. 2018 yılı itibariyle Fakültemiz Gazetecilik Bölümünde; 1 Profesör, 2 Dr. Öğr. Üyesi,1 Arş. Gör., Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünde; 3 Dr. Öğr. Üyesi,1 Öğr. Gör., Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde 2 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi, Yeni Medya Bölümünde 2 Dr. Öğr. Üyesi, Görsel İletişim ve Tasarım Bölümünde 1 Doçent, 1 Arş. Gör. olmak üzere toplam 15 öğretim üyesi görev yapmaktadır.Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Radyo Televizyon ve Sinema, Yeni Medya ve Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü olmak üzere 5 (beş) bölümden oluşmaktadır. . Görsel İletişim ve Tasarım Bölümünde yeterli sayıda Akademik Personel bulunmadığından henüz öğrenci alımına başlanmamıştır. Söz konusu bölümde Eğitim Öğretim faaliyetine başlamak için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Misyonumuz doğrultusunda İletişim Fakültesi, başta nitelikli bilim insanlarınca gerçekleştirilecek eğitim–araştırma çalışmaları olmak üzere; tüm insan kaynaklarının katkısı aracılığıyla bilimsel üretim yapma ve yaymada ulusal ve uluslararası ortamlarda ön sıralarda yer almaktadır.

Ülke haberciliğinde, yayıncılıkta ve halkla ilişkiler ve reklam alanlarında çok önemli katkılar sunacak olduğunu düşündüğümüz geleceğin iletişimcilerinin yetiştirildiği fakültemizde gençlerimizin eğitiminin yanı sıra sosyal yönlerinin de geliştirilmesinin önemli olduğu bilincindeyiz. Bu düşünce ile sosyal alanların daha efektif hale getirilmesi en önemli görevlerimizden birisidir. Gerek akademik, gerekse idari kadrodan oluşan insan kaynaklarımız, bu görev ve sorumluluk duygusu ile hareket ve hizmet etmektedir.

Bölümlerimiz

• Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü (N.Ö) (İ.Ö)

• Gazetecilik Bölümü (N.Ö) (İ.Ö)

• Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü (N.Ö) (İ.Ö)

• Yeni Medya Bölümü (N.Ö) (İ.Ö)

Güçlü Yanlarımız

• Yeni kurulmuş olması sebebiyle yeniliğe açıklık

• Takım çalışmasına yatkın uyumlu ekip

• Modern yapıların yer aldığı üniversite yerleşkesi

• Demokratik, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı

• Etik ilkelere açıklık

• Kemikleşmiş bir kurum kültürünün olmamasından dolayı pozitif yönde şekillendirme şansı

• Sektörel ve akademik ihtiyaç ve gelişmelere uygun yapılandırılmış akademik program

• Sokrates/Erasmus, Mevlana ve diğer programların varlığı

• Dürüst, ilkeli, güvenilir, saydam ve empatinin temel alındığı bir çalışma ortamı mevcut lisansüstü programlarının tercih edilmesi ve kontenjanlara yeterli başvurunun yapılması

Sayılarla Fakültemiz

Öğrenci Sayısı : 1732

Akademik Personel Sayısı : 15

Proje Sayısı : 2

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı’nın 18.01.2012 ve 002925 sayılı kararı ile kurulmuştur. İlk olarak 2013-2014 eğitim-öğretim yılında İlahiyat programı ile İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü’ne öğrenci alan fakültemizde 4 idari bölüm, 10 anabilim dalı, 22 bilim dalı mevcuttur. Fakültemizin kuruluş amacı; İslam dinini temel kaynaklarından hareketle doğru şekilde öğrenen; din alanında özgün düşünce üretebilen; dinî bilginin öğrenilmesi, uygulanması ve yayılmasını ilke edinen; ülkesini, milletini, insanlığı ve mesleğini seven; ahlâkî, kültürel ve sosyal değerlere bağlı; topluma ve insanlığa yararlı olma idealini özümsemiş; meslekî açıdan yetkin ve özgüvenli bireyler yetiştirmektir.

Misyonumuz; İslam’ın özgün ve evrensel değerleri hakkında akademik prensiplere uygun, toplumun ihtiyaçlarıyla uyumlu bilgi üreten, bu bilgileri İslâmî değerlere ve çağın ihtiyaçlarına uygun biçimde yorumlayan, bireyin ruh sağlığı ve toplumun huzuru için doğru ve etkin biçimde kullanan, tarihî ve kültürel kimliğimizin korunup geliştirilmesi doğrultusunda yayan, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde öncü ve nitelikli bir yükseköğretim kurumu olmayı hedefliyoruz.

Vizyonumuz; İslami ilimler başta olmak üzere din bilimleri alanında özgün ve objektif araştırmalar yapmak ve yayınlamak; pedagojik formasyon bakımından donanımlı, din alanında ehil uzmanlar, din dersi öğretmenleri ve din görevlileri yetiştirmek, bilimsel ve teknik alanlardaki gelişmelere paralel olarak değişen dünya düzeni içinde sosyal ve kültürel gelişmeleri göz ardı etmeden, içinde bulunduğumuz asrın teknik ve teknolojisinden de yararlanarak milli, dini, ahlaki ve tarihi değerleri koruyup geliştirmek; insanımızın maddi-manevi kalkınmasını sağlayacak değerlerle toplumumuzu aydınlatmaktır.

Fakültemizde zorunlu arapça hazırlık sınıfı okutulmakta olup, Hazırlık + 4 yıl olmak üzere toplam 5 yıl eğitim verilmektedir. 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ise müfredatımıza pedagojik formasyon dersleri de eklenmiştir.

İslami İlimler Fakültesinden mezun olan öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik, yöneticilik vb. görevleri üstlenebildikleri gibi Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında da müezzin kayyımlık, imam hatiplik, murakıp, vaiz, müftü, müftü yardımcısı, başkanlık müfettişi vb. alanlarda görev alabilirler. Mezun olan öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığına ve Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı yurt dışı teşkilatlarda da görev alabilirler. Arap dünyasıyla ticaret ve işbirliği alanlarının gelişmesiyle birlikte Arapça’yı iyi bilen elemanlara duyulan ihtiyacın arttığı da bir gerçektir. Arapça’yı iyi bilen mezunlarımız Arap ülkeleriyle ithalat ve ihracat yapan kamu ve özel şirketlerde ve uluslararası kuruluşlarda, basın ve yayın alanında, yurt dışında Türkiye'yi temsil eden TİKA ve benzeri kuruluşlarda görev alabilmektedirler. Akademisyen olmak isteyen mezunlarımız ise ilgilendikleri özel alanlarda yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer sahibi olma imkanına sahip bulunmaktadırlar. Bunların dışında fakültemiz mezunları dört yıllık diğer fakülte mezunlarının sahip oldukları bütün genel haklara da sahiptirler.

Bölümlerimiz

• İslami İlimler

• İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Öğrenci Sayısı : 1183

Akademik Personel Sayısı : 31

Proje Sayısı : 1183

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Mimarlık ve Tasarım Fakültesi; Milli Eğitim Bakanlığının 28/03/2013 tarihli ve 374209 sayılı yazısı üzerine, 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 08/04/2013 tarihli kararı ile kurulmuştur.

Fakülte bünyesinde; Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Mimarlık Bölümü ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümü bulunmaktadır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınması yönündeki teklif Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş ve 2017-2018 eğitim öğretim yılında Şehir ve Bölge Planlama Programında 62 öğrenci ile eğitim ve öğretime başlamıştır.

Güçlü Yanlarımız

• Öğretim Üyelerinin Bilgi, Eğitim Düzeyi Ve Kalitesi

• Güçlü Ve Dinamik Akademik İdarenin Varlığı

• Öğrenci Kalitesi

• Lisansüstü Eğitimin Olması

• Kurumuna Bağlı, Kaliteli Ve Özverili İdari Personel

• Personelin, Öğrencilerin Sorunlarını Çözme Becerisi

• Tüm Süreç İdari Tasarrufların Yasa Ve Yönetmeliklerle Belirlenmesi

• Araştırma Potansiyeli Ve Araştırmaya Olan İsteklilik Fakültemiz web sayfasının aktif olarak yenilenmesi

Bölümlerimiz

• Şehir ve Bölge Planlama

Sayılarla Fakültemiz

Öğrenci Sayısı : 129

Akademik Personel Sayısı : 4

Proje Sayısı : 3

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Mühendislik Fakültesi 1992 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak Uşak Mühendislik Fakültesi adıyla kurulmuş ve 1992-1993 Eğitim ve öğretim yılında Tekstil Mühendisliği Bölümü açılarak, eğitim hayatına başlamıştır. 1995 yılında Uşak Mühendislik Fakültesi bünyesinde; Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ve Seramik Mühendisliği Bölümleri Afyon’da, Kimya Mühendisliği Bölümü de Uşak’ta eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 1998 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde Makine Mühendisliği Bölümü açılmış ve Uşak’ta eğitim, öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Fakültemiz, Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretime devam etmekte iken, 01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen ek 60. Maddeyle tüzel kişiliğini kazanmış olan Uşak Üniversitesine bağlanmıştır. 2006 yılında Uşak Üniversitesinin kurulması ile Mühendislik Fakültesi Uşak Üniversitesine bağlanmıştır. Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde; Tekstil Mühendisliği (N.Ö.-İ.Ö.), Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği (N.Ö.-İ.Ö.), İnşaat Mühendisliği (N.Ö.-İ.Ö.), Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği (N.Ö.-İ.Ö.) bölümlerinde eğitim- öğretim devam ederken, 2018 yılında da Harita Mühendisliği Bölümüne öğrenci alımı yapılarak, kamu kurumları ve özel sektörün yerel-küresel düzeydeki çalışmalarına öncülük edebilen öğrenci kazandırılmasına devam edilmektedir.

Uluslararası alanda rekabet edebilecek kişi kaynaklarını ülkemize kazandırabilmek için Fakültemizde 2013 yılından beri isteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Eğitimi de verilmektedir.

Mühendislik fakültesinde eğitim ve öğretim hizmetlerine son teknoloji araç ve gereçlerle devam edilmektedir. Uşak ilinin konumu itibarı ile çeşitli sanayi kuruluşlarına oldukça yakınlığı ve endüstriyel üretimin bu bölgede yoğunluk arz etmesi nedeniyle, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin uygulamasını kolaylaştırmakta ve bölümlerimizdeki eğitim ve öğretim kalitesini pozitif yönde arttırmaktadır.

Bölümlerimiz

• Tekstil Mühendisliği

• Makine Mühendisliği (N.Ö.-İ.Ö.)

• İnşaat Mühendisliği (N.Ö.-İ.Ö.)

• Gıda Mühendisliği

• Kimya Mühendisliği

• Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

• Elektrik Elektronik Mühendisliği

• Harita Mühendisliği

Sayılarla Fakültemiz

Öğrenci Sayıları : 2225

Akademik Personel Sayıları : 81

Proje Sayısı : 58

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2012 Yılında Kurulmuş Olup, 2013-2014 öğretim yılında; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüyle eğitim-öğretime başlamış, 2014-2015 öğretim yılında Spor Yöneticiliği bölümüne ve 2015-2016 öğretim yılında da Antrenörlük Eğitimi bölümüne öğrenci alınmıştır. 2017/2018 öğretim yılında tüm bölümlere özel yetenek sınavı ile öğrenci alımı yapılmış olup 2018/2019 öğretim yılından itibaren ise özel yetenek sınavı yerine Merkezi Yerleştirme Sistemi ile öğrenci alımına devam edecektir.

Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde çağdaş spor eğitim-öğretim teknolojilerini en iyi şekilde kullanabilecek, nitelikli öğretmenler, antranör, yönetici ve sporcular yetiştirmek ayrıca genel eğitim ve özel öğretim alanlarında toplum için faydalı bireyler olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Öğretme stratejilerini ve tekniklerini öğrencilerine aktarırken, kendisiyle ve çevresiyle barışık, mesleğine adanmışlık duygusuna sahip, sorumluluk almaktan kaçınmayan, eleştirel düşünebilen, düşüncesini uygar bir şekilde ifade edebilen öğretmenler, sporcular, antranörler ve yöneticiler yetiştirmek temel amacımızdır. Bununla birlikte yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini yenilemeyi ilke edinmiş bireyler yetiştirmek amacımızdır.

Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmak için büyük bir azimle çalışan, değişen koşullara uyum gösterebilen, geleceğe yönelik hedefleri olan, ekip çalışması ve bilgilerini farklı alanlara uygulayabilen, değişen bilgi çağında dünyayı bir bütün olarak anlayabilen, bilimsel anlayışlı, üretken, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı olup çözüm üreten bireylerin yetiştirilmesi gerekliliği ön plandadır.

Özgüven ve hoşgörüsü olan ve tabii ki ülkemiz çıkarlarını önde tutan öğretmenler, antranörler, yöneticiler ve sporcular yetiştirilmesi de ana görevlerimiz olarak hedeflenmiştir.Spor Bilimleri Fakültesi Bölümlerinin temel amacı Üniversitelerin misyonu olan evrensel bilim ölçütleri içerisinde spor eğitimini vermektir.Bu bölümleri tercih eden öğrencilerin sporun içinden gelmiş olmaları ve sporun içinde yaşadıkları olayları bilimle ilişkilendirilmeleri esas alınmıştır. Branşına özgün çok yönlü ve detaylı performans analizi yapabilme, sayısallaştırarak yapabilme, sayısallaştırarak raporlama zayıf ve güçlü yönleri belirleyerek sonuçlar çıkartma, antrenman plan ve program stratejileri belirlemeyi amaçlanmaktadır.Spor bilimcisi; sporu bilimsel boyutta test edip matematiksel veriler üzerinde değerlendiren, sitematik olarak yorumlayan, uygulamalı stratejileri belirleyerek uygulayan veya uygulatan bilim insanlarıdır.

Bölümlerimiz

• Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

• Antrenörlük Eğitimi Bölümü (N.Ö) (İ.Ö)

• Spor Yöneticiliği Bölümü (N.Ö) (İ.Ö)

Sayılarla Fakültemiz

Öğrenci Sayısı : 1040

Akademik Personel Sayısı : 13

Proje Sayısı : 2

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Ege Bölgesinde tıp fakültesi olmayan tek ilin Uşak olduğu, 2015 yılı itibarı ile Uşak İli toplam nüfusunun 342.269 olmasına karşı çevre illere bağlı olan, Uşak iline daha yakın olması nedeniyle sağlık hizmetlerini Uşak İlinden alan ilçeler nedeni ile Uşak ilinin sağlık nüfusu 663.896 olarak belirlenmiştir. Bu iki husus gerekçe gösterilerek başta Kent Konseyi olmak üzere sivil toplum kuruluşları(STK) Uşak Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi açılmasını talep etmişlerdir. Talepler, gerek STK’lar gerekse Uşak Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yetkililere iletilmiştir. Bu talep ve çalışmalar olumlu sonuçlanmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığının teklif yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, 20/8/2015 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır. 27 Ağustos 2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı gereği Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi kurulmuştur.

Uşak Devlet Hastanesi, sözleşmenin 2 Aralık 2016 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmesi ile Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. 1 Haziran 2018 tarihi itibari ile Fakültemizde 41 akademisyen görev yapmakta olup, 4 akademisyenin ataması yapılmış, göreve başlaması beklenmektedir. Önümüzdeki aylarda 15 kadro için ilanı çıkılacak olup, eğitim öğretim yılı başında öğretim üyesi sayısının 60’a ulaşması planlanmaktadır.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 62 öğrenci ile eğitime başlayan Fakültemiz mevcut durumda 158 öğrenci ile eğitim öğretime devam etmekte olup, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı için Fakültemize 90 öğrenci kontenjanı verilmiştir. Bunun yanı sıra 2 Acil Tıp Anabilim Dalında ve 2 İç Hastalıkları Anabilim Dalında olmak üzere toplam 4 asistan Mezuniyet Sonrası (Tıpta Uzmanlık) eğitimi almaktadır. Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Eğitimini Uşak Üniversitesi 1 Eylül kampüsü bünyesinde sürdürmektedir.

Bölümlerimiz

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi bölüm eğitimi değil, tek program (Tıp) eğitimi yapılmaktadır.

Güçlü Yanlarımız

• Tıp Fakültesine başarılı öğrencilerin alınması,

• Derslikler ve laboratuvarların yeni inşa edilmesi sebebi ile bütün cihazların günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak teknolojiye sahip olması,

• Araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi,

• Kadrosunda deneyimli öğretim üyelerinin yanı sıra genç ve dinamik öğretim üyelerinin de bulunması,

• Öğretim üyelerinin yayın yapamaya teşvik edilmesi,

• Öğretim elemanları ve öğrencilerin bilgiye ulaşabilecekleri kütüphane, sanal kütüphane ve internet olanaklarının olması,

• Öğrencilere burs ve destek sağlanması,

• Huzurlu ve adil bir çalışma ortamının bulunması,

• Tıp Fakültesinin ve şehirlerarası ulaşımın kolay olması,

• Yerel kurumlar (Belediye, idari yapı ve sivil toplum kuruluşları) ile olumlu ilişkilerin olması, kurum içi çalışma ortamının açık, katılımcı ve demokratik yapıya sahip olması,

• Fakültemizin, Üniversite kampüsü içinde bulunması sebebi ile kütüphane, sosyal tesis ve spor salonlarından yararlanma imkânı bulunması,

• Öğrenci stajları için sözleşme yapılan hastanenin 2013 yılında devreye girmiş olması sebebi ile standartlarının yüksek olması,

• Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine 200 yataklı ek binanın yapımı başlamış olup, 2 yıl içerisinde tamamlanacak olması,

• Mevcut imkânlara ek olarak; yeni morfoloji binasının inşası için Kalkınma Bakanlığı’ndan izin alınmıştır,

Sayılarla Fakültemiz

Öğrenci Sayısı : 158

Akademik Personel Sayısı : 51

Proje Sayısı : 2

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı kanuna ek 30. Maddesine göre bakanlar kurulunca 20.09.2012 tarihli karar ile kurulmuştur. 2013-2014 öğretim yılında; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri ve Zootekni Bölümlerine 78 öğrenci alarak ile eğitim-öğretime başlamıştır. Fakültemiz şehir merkezine 8 km uzakta olup, Bir Eylül Yerleşkesi içerisinde bulunmaktadır. 25 da arazi, 1 adet sera (220m2), 1 adet örtü altı plastik sera (40m2), 5 araştırma uygulama laboratuvarı, 1 adet kapalı tavukçuluk ünitesi, 45 arı kovanı ve 1 adet elek evi ile öğrenci uygulamalarını yürüten bir fakülteyiz. YÖK tarafından bölüm tercihlerinde ilk üç tercihinde yerleşen öğrencilerimize 4 yıl boyunca (ilgili şartlar devam ettiği sürece) 600 tl/ay burs imkânı sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmakta, üniversitemizin sahip olduğu tüm imkanlardan etkin bir şekilde yararlanmaktadır. Öğrencilerimiz yine gün geçtikçe çehresi değişen ilimizin de sunmuş olduğu imkânlardan da etkin bir şekilde faydalanabilmektedir.

Güçlü Yanlarımız

• Farklı konularda uzmanlaşmış, genç ve dinamik bir akademik kadroya sahip olma,

• İnsan nüfusunun artışıyla stratejik bakımından tarım ürünlerinin gün geçtikçe önem kazanıyor olması,

• Ülke tarımının gelişmesi bakımında başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere diğer bazı bakanlıkların kamu kurumları ile özel kuruluşların Ziraat Mühendislerine ihtiyacın bulunması,

• Öğrencilere gerek uygulama ve gerekse ders dışı sosyal faaliyetler için yeterli olanağın bulunması,

• Ülkemizde Uşak ilinin batıda konumlanmış olması ve çevre ilerinde Ziraat Fakültelerinin bulunmaması,

• Uşak ilinde gün geçtikçe destek ve buna bağlı tarımsal faaliyetlerin gün geçtikçe önem kazanıyor olması,

• Lisansüstü eğitimin olması,

• Kurumuna bağlı, kaliteli ve özverili idari personel,

• Personelin, öğrencilerin sorunlarını çözme becerisi,

• Araştırma potansiyeli ve araştırmaya olan isteklilik,

• Kampüs içerisinde 17 mesleki uygulama alanlarının olması,

Bölümlerimiz

• Bahçe Bitkileri

• Bitki Koruma

• Tarla Bitkileri

• Zootekni

Sayılarla Fakültemiz

Öğrenci Sayısı : 358

Akademik Personel Sayıs : 16