KVKK
Ana Sayfa / KVKK / UŞAK ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HASTA AYDINLATMA METNİ
24 Mayıs 2024, Cuma
UŞAK ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HASTA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Uşak Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama Araştırma Merkez Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.  

Kanunda Yer Alan Temel Tanımlar

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; Uşak Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama Araştırma Merkez Müdürlüğü veri sorumlusu olarak tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İnternet Adresi :  disuamer.usak.edu.tr

Telefon Numarası : 0276-221-23-40

E-Posta Adresi :  dishekimligi@usak.edu.tr

KEP Adresi : usakuniversitesi@hs01.kep.tr

Adres : Cumhuriyet Mah. Kolej Sk. No:3 Merkez/Uşak

2. İşlenen Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

İşlenen Kişisel Veriler

Hastanın;

• Adı Soyadınız, Doğum Tarihiniz, Doğduğunuz Ülke, Doğduğunuz Şehir, Cinsiyetiniz, Medeni Durumunuz,

Milliyetiniz, T.C Kimlik Kartı Bilgileriniz (TCKN, Seri No, Cüzdan No, Baba Adı, Anne Adı, Doğum Yeri, İl, İlçe,

Mahalle, Cilt No, Aile Sıra No, Sıra No, Hane No, Sayfa No, Kayıt No, Verildiği Yer, Veriliş Nedeni, Veriliş Tarihi,

Önceki Soyadı), Nüfus Cüzdanı/ Ehliyet/ Pasaport Fotokopiniz,

• Adresiniz, Telefon Numaranız, Elektronik Posta Adresiniz

• Ölüm Tarihiniz/Saatiniz/Yeri , Hasta Numaranız, Protokol Numaranız

• Sağlık Verileriniz, İş Görmemezlik /Heyet/İstirahat/İşe Giriş/İlaç Raporunuz, Kan Grubunuz, Beden Ölçüleriniz

( Boy, Kilo, Baş, Göğüs ), Dosyanızda Takip Edilmesi Amacıyla Sunduğunuz Laboratuvar Ve Görüntüleme

Sonuçlarınız, Test Sonuçlarınız, Muayene Verileriniz, Reçete Bilgileriniz Gibi Tıbbi Teşhis, Tedavi Ve Bakım

Hizmetlerinin Yürütülmesi Sırasında Elde Edilen Sağlık Ve Cinsel Hayata İlişkin Verileriniz, Rıza Formlarınız,

Aydınlatılmış Onam Belgesi, Hasta Yatış Onay Formu, Yupass Numarası, Yattığı Bölüm/Tipi, Oda Numarası,

MMPI Test Raporu, Tahlil/Tetkik Görüntüleme Sonucu, Numune/Sonuç Barkodu, Alerji Bilgisi, Diyet

Kodu/Bilgisi, Anlaşmalı Kurum Kartı Fotokopisi

• Meslek Bilgisi

• Banka Hesap Numaranız, IBAN Numaranız Gibi Finansal Verileriniz,

• Araç Plakası

• Eğitim Durumunuz

• Adli Vaka Tutanağınız

• Hizmetlerimizi Değerlendirmek Amacı ile Paylaştığınız Yanıt ve Yorumlarınız,

• Hastanelerimizi Ziyaretiniz Sırasında Alınan Kapalı Devre Kamera Sistemi Görüntü Kayıtlarınız,

• Acil Servis Sınırları İçerisinde Hasta ve Ziyaretçi Olmanız Durumunda Kapalı Devre Kamera Sistemi ile Alınan

Görüntü ve Ses Kayıtlarınız,

• Çağrı Merkezimiz ile İletişime Geçtiğiniz Takdirde Tutulan Sesli Görüşme Kayıtlarınız,

• Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Planlaması Amacıyla Özel Sağlık Sigortasına İlişkin Verileriniz ve Sosyal

Güvenlik Kurumu Verileriniz, Anlaşmalı Kurum Fotokopisi

• Web Sitemiz ve Mobil Uygulamamızın Kullanımı Sırasında Elde Edilen Gezinme Bilgileri, Ip Adresi, Tarayıcı

Bilgileri ve Kendi Rızanız ile İlettiğiniz Tıbbi Belgeler, Anketler, Form Bilgileriniz Ve Konum Verileriniz.

Hasta Yakınının;

• Adı/Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Pasaport Numarası, İletişim Bilgileri, Adres Bilgileri Eğitim Durum Bilgileri,

Rıza ve Onam Formları, Adres Bilgileri

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen,

"a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” temel ilkelerine uygun olarak işlenmektedir.

KVK Kanunu’nun 5/1. Maddesinde öngörülen; “Açık rızasının alınması”,

KVK Kanunu’nun 5/2. Maddesinde öngörülen;

a) “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”,

b) “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,

c) “Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi”,

ç) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayalı olarak,

Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,

Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,

Genel Muhasebe, Medikal Muhasebe, Hasta Danışmanlık birimleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,

Çağrı Merkezi ve Dijital Kanallarımız aracılığı ile randevunuz hakkında sizi bilgilendirme,

Hasta Danışmanlık, Halkla İlişkiler birimleri, Sağlık Profesyonellerimiz ve Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kimliğinizin teyit edilmesi,

Hastane Yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,

Kalite, Hasta Danışmanlık, Halkla İlişkiler, Bilgi İşlem birimleri tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,

Denetim ve Bilgi İşlem birimleri tarafından suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,

Kalite, Bilgi İşlem birimleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

Genel Muhasebe, Medikal Muhasebe, Hasta Danışmanlık birimleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması,

Genel Muhasebe, Medikal Muhasebe, Hasta Danışmanlık birimleri tarafından hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,

Hastane Yönetimi, Hasta Danışmanlık, Halkla İlişkiler, Çağrı Merkezi birimleri tarafından sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,

Hastane Yönetimi, Bilgi İşlem birimleri tarafından hastanemiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,

Hastane Yönetimi, Hasta Danışmanlık, Halkla İlişkiler ve Kalite birimleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,

Kurumun iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi,

Hastanemizin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Hastane tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

Hastane tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

Hastane tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

Hastane ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

Hastane ve Hastane ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenecek olup verinin saklanması için gereken amaç ortadan kalktığında ve herhangi bir hukuki yükümlülük yahut kanuni zorunluluk gereğince saklanması gerekmediğinde veriler

KVK Kanunu ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile bilahare bir mevzuat hükmü vazedilirse ilgili hükümler de dikkate alınarak imha edilecektir.

 

3.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Uşak Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama Araştırma Merkez Müdürlüğü’nün faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda  akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir.

İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanun Hükmünde Kararname,

Özel Hastaneler Yönetmeliği,

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,

Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin

kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve

bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar

tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4.Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İlgili kişilerin kişisel verileri, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; veri sorumlusu içinde ve hizmet alınan özel hukuk kişileriyle (iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, insan kaynakları, güvenlik, sağlık -hastaneler-, iş güvenliği, hukuk konularında) ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

5. İlgili Kişinin Hakları

Merkez Müdürlüğü bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler Kanun'un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

  • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.