Özgeçmiş

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ                                                                        

Adı Soyadı             : Canan KANDİLLİ (Doç.Dr)

Doğum Tarihi       : 01/03/1978

Medeni Durum    : Evli

E-posta                  :canan.kandilli@usak.edu.tr

 

Öğrenim Durumu

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Fizik

Dokuz Eylül Üniversitesi

1999

Y. Lisans

Fizik

Dokuz Eylül Üniversitesi

2002

Doktora

Güneş Enerjisi/Enerji

Ege Üniversitesi

2007

Görevler

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Afyon Kocatepe Üniversitesi Uşak Mühendislik Fakültesi

2002-2003

Ar.Gör.

 Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

2003-2007

Ar.Gör Dr.  

 Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

2007-2008

Yar.Doç.Dr.

 Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

2008-2014

Doç.Dr.

Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

2014-Devam

Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri

1.      Aytaç Koçlu, Tekstil Endüstrisinde Plakalı Isı Değiştiricilerle Atık Isı Geri Kazanım Sistemi ve Performansının Değerlendirilmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uşak Üniversitesi, Haziran 2011

2.      Ozan Murat AYNA, Hidrojenle Zenginleştirilmiş Yakma Sistemleri ve Seramik Sektörü Uygulaması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uşak Üniversitesi, Haziran 2012

3.      Gürhan Külahlı, Spektral Olarak Ayrıştırılan Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi ile Stirling Motorda Güç Üretimi ve Performans Değerlendirmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uşak Üniversitesi, Temmuz 2013

Projelerde Yaptığı Görevler

1.      214M615 TÜBİTAK 1002,         Investigating the Materials for Thermal Purposes with Photovoltaic Thermal Systems (PVT) and Evaluation on the Effects of System Performance, Proje Yürütücüsü, Yürürlükte

2.      110M039 TÜBİTAK 1001, Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Aydınlatma ve Güç Üretimi Birleşik Sistem Tasarımı, Test Edilmesi ve Performansının Değerlendirilmesi, Proje Yürütücüsü, Tamamlandı

3.      110M008 TÜBİTAK 1002, Yoğunlaştırıcı Fotovoltaik Bileşik Sistem (YFBS) Tasarımı ve Performansının Değerlendirilmesi, Proje Yürütücüsü, 2011, Tamamlandı

4.      2237 TÜBİTAK Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı, Ocak 2014, Uşak Üniversitesi, Proje Hazırlama Eğitimcisi

5.      010/GEE/2004, “Günışığı İle Çalışan Hibrit Aydınlatma Sisteminin Tasarımı ve Performans Değerlendirmesi”, Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Araştırmacı, Tamamlandı

6.      04/GEE/2007, “Güneş Enerjili Işık Borulu Aydınlatma Sistemlerinin Tasarımı ve Uygulaması”, Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Araştırmacı, Tamamlandı

Patent ve Faydalı Model

2013/11411 Spektral Olarak Ayrıştırılan Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi ile Bileşik Güç Üretim Sistemi, Faydalı

Model

İdari Görevler

•      Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2010-2013)

•      Uşak Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (2011-2014)

•      Uşak Üniversitesi Yeşil Ekonomi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (2012-Devam Ediyor)

•      Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalı Başkanlığı (2009-Devam Ediyor)

•      Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Erasmus Koordinatörlüğü (2008-Devam Ediyor)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Yok

Ödüller

        UNESCO Bursu: UNESCO Course on Expert on The Design, Installation and Management Systems Using Renewable Energies, 2004, Catania / İTALYA

        TÜBİTAK Yurtdışı bilimsel etkinliklere katılma bursu: 2 kez (2005 Yunanistan, 2007 Portekiz)

        TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, 2008 1. Dönem Destek Bursu, “Theoretical and Experimental Investigations of High Temperature Thermo-chemical Processes for the Production of Solar Fuels with Focus on Solar Concentrated Technologies and Hydrogen Energy”, Swiss Federal Institute of Technology (ETH), 21 Temmuz–20 Ekim 2008, Zürih, İSVİÇRE

        Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM), Sanayiye Uygulanabilir Lisansüstü Proje Yarışması (Ulusal)  3. lük Ödülü, 3–5 Haziran 2008, İzmir

        TÜBİTAK yayın teşvik ödülleri

 

 

 

DİĞER FAALİYETLER

ü 7th International Ege Energy Symposium (June 18-20, 2014) , Chairman (Sempozyum Başkanı)

ü 1.Ulusal Geri Kazanım Kongre ve Sergisi, 2-4 Mayıs 2012 Uşak Üniversitesi, Düzenleme Kurulu Üyesi

ü Proje Değerlendirme Jüriliği (KOSGEB, TÜBİTAK)

ü Yenilenebilir Enerji Kurs ve Seminer Eğitmenliği (Afyon Kocatepe Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kış Okulu)

ü Sertifikalı Bina Enerji Yöneticiliği (2006-Devam)

 

YABANCI DİL

İNGİLİZCE (KPDS 78, 2002)


Son İki Yılda Verdiği Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Akademik  Yıl

 

Dönem

 

Dersin Adı

 

Haftalık Saati

Açıklama

 

Teorik

Uygulama

2013-2014

Bahar

Termodinamik I (NÖ)

4

0

Lisans

2013-2014

Bahar

Isı ve Kütle Geçişi (NÖ)

3

0

Lisans

2013-2014

Bahar

Fizik II (NÖ)

3

1

Lisans

2013-2014

Bahar

Bitirme Projesi (NÖ)

0

2

Lisans

2013-2014

Bahar

Isı ve Kütle Geçişi (İÖ)

3

0

Lisans

2013-2014

Bahar

Fizik II (İÖ)

3

1

Lisans

2013-2014

Bahar

Bitirme Projesi (İÖ)

0

2

Lisans

2013-2014

Güz

Fizik I(NÖ)

3

1

Lisans

2013-2014

Güz

Enerji Yönetimi I (NÖ)

3

0

Lisans

2013-2014

Güz

Yenilenebilir Enerji Kaynakları (NÖ)

3

0

Lisans

2013-2014

Güz

Makine Proje (NÖ)

0

2

Lisans

2013-2014

Güz

Fizik I(İÖ)

3

1

Lisans

2013-2014

Güz

Enerji Yönetimi I (İÖ)

3

0

Lisans

2013-2014

Güz

Yenilenebilir Enerji Kaynakları (İÖ)

3

0

Lisans

2013-2014

Güz

Makine Proje (İÖ)

0

2

 

2012-2013

Güz

Fizik I (NÖ)

3

1

Lisans

2012-2013

Güz

Fizik I (İÖ)

3

1

Lisans

2012-2013

Güz

Yenilenebilir Enerji Kaynakları (İÖ)

3

0

Lisans

2012-2013

İlkbahar

Uygulamalı Enerji Dönüşümleri (NÖ)

3

0

Lisans

2012-2013

İlkbahar

Uygulamalı Enerji Dönüşümleri (İÖ)

3

0

Lisans

2012-2013

İlkbahar

Fizik II (NÖ)

3

1

Lisans

2012-2013

İlkbahar

Fizik II (İÖ)

3

1

Lisans

2012-2013

İlkbahar

Bitirme Projesi (NÖ)

0

2

Lisans

2012-2013

İlkbahar

Bitirme Projesi (İÖ)

0

2

Lisans

2011-2012

Güz

Güneş Enerjisinin Temelleri

3

0

Lisansüstü

2011-2012

Güz

Yapılarda ve Sanayide Enerji Verimliliği

3

0

Lisansüstü

2011-2012

Güz

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

Lisansüstü

2011-2012

Güz

Tez Danışmanlığı

1

0

Lisansüstü

2011-2012

İlkbahar

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Enerji ve Ekserji Analizi

3

0

Lisansüstü

2011-2012

İlkbahar

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

Lisansüstü

2011-2012

İlkbahar

Tez Danışmanlığı

1

0

Lisansüstü

2011-2012

İlkbahar

İleri Güneş Enerjisi Uygulamaları

3

0

Lisansüstü

2012-2013

Güz

Güneş Enerjisinin Temelleri

3

0

Lisansüstü

2012-1013

Güz

Yapı ve Sanayide Enerji Verimliliği

3

0

Lisansüstü

2012-2013

Güz

Uzmanlık alan Dersi

8

0

Lisansüstü

2012-2013

Güz

Tez Danışmanlığı

1

0

Lisansüstü

2012-2013

İlkbahar

İleri Güneş Enerjisi Uygulamaları

3

0

Lisansüstü

2012-2013

İlkbahar

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Enerji ve Ekserji Analizi

3

0

Lisansüstü

2012-2013

İlkbahar

Uzmanlık alan Dersi

8

0

Lisansüstü

2012-2013

İlkbahar

Tez Danışmanlığı

1

0

Lisansüstü


ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. C.Kandilli, O.M. Ayna, M.Şahin, Evaluation of the Performance of a Hydrogen Enriched Combustion System for Ceramic  Sector, International Journal of Hydrogen Energy, doi:10.1016/j.ijhydene.2015.01.019, 2014

A2. C.Kandilli, Performance analysis of a novel concentrating photovoltaic combined system, Energy Conversion and Management 67 (2013) 186–196

A3.  C.Kandilli, A.Koçlu, Assessment of the optimum operation conditions of a plate heat exchanger for waste heat recovery in textile industry, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15 (2011) 4424– 4431

A4. C.Kandilli, K.Ulgen, A.Hepbasli, Exergetic assessment of transmission concentrated solar energy systems via optical fibres for building applications, Energy and Buildings, Volume 40, Issue 8, pp. 1505-1512, 2008

A5. C.Kandilli, K.Ulgen, Review and Modelling the Systems of Transmission Concentrated Solar Energy via Optical Fibres, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13, pp. 67–84, 2009

A6. C.Kandilli, A.K.Turkoglu, K. Ulgen, Transmission performance of fibre optic bundle for solar lighting, International Journal of Energy Research, 33, 194-204, 2009

A7. C.Kandilli, K.Ulgen, Solar Illumination and Estimating Daylight Availability of Global Solar Irradiance, Energy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects, Vol:30,  Issue: 12, pp. 1127-1140, 2008

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. C.Kandilli, G.Külahlı, A comparative study on the energetic and exergetic performance of a photovoltaic thermal (PVT) system, 6. International Ege Energy Symposium & Exhibition, 28-30 June 2012, Oral Presentation, CD Proceeding, 443-458

B2.C. Kandilli, G.Külahlı, Investigation of Spectrally Decomposed Concentrated Solar Energy, The International Conference on Renewable Energy Research and Applications, Oral Presentation, IEEE Xpolore, 11–14 November 2012, Nagasaki, Japan, DOI:10.1109/ICRERA.2012.6477354

B3.C. Kandilli, A.K. Turkoglu, K. Ulgen, Transmission Performance of Fibre Optic Bundle for Solar Lighting, 3rd International Energy, Exergy and Environment Symposium, July 1–5 2007, Évora, PORTUGAL

B4.C.Kandilli, K. Ulgen, Coupling of low cost concentrator and fibre optic bundle, 3rd International Energy, Exergy and Environment Symposium, July 1-5 2007, Évora, PORTUGAL

B5.C.Kandilli, K. Ulgen, Solar Energy For Illumination and Daylighting Potential in Izmir, 2nd International Energy, Exergy and Environment Symposium, July 1-4 2005, Kos, GREECE

B6.C. Kandilli, K. Ulgen, Analyzing of Parabolic Trough Collector Systems for Aegean Region, Turkey, 2nd International Energy, Exergy and Environment Symposium, July 1-4 2005, Kos, GREECE

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. C.Kandilli, Editor, Proceedings of the 7th International Ege Energy Symposium and Exhibition (June, 2014), Usak University Green Economy Research and Application Centre (YEKAUM), ISBN:  978-605-61702-2-5, Usak, TURKEY

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. C. Kandilli, K. Ülgen, Aydınlatma ve Enerji Verimliliği, Soğutma Dünyası, Sayı:33, Sayfa: 29–42,  2006

D2. K. Ülgen, A.I. Çalış, C. Kandilli, Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Yeni AB Direktifleri (2001/77EC), Soğutma Dünyası,  Sayı:31, Sayfa: 17–24,  2005

D3. A.İ. Çalış, B. Kundakçı, C. Kandilli, K. Ülgen, Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Binalarda Enerji Verimliği ve Yeni AB Direktifi (2002/91/EC), Soğutma Dünyası, Sayı:28, Sayfa 55–62, Ocak- Mart 2005, TÜRKİYE

E.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. C.Kandilli, M.Şahan, Faz Değiştiren Maddelerin Güneş Enerjisi Sistemlerinde Kullanım Potansiyellerinin Değerlendirilmesi, 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler Kitabı, pp 394-402, 23-25 Ekim 2014, Balıkesir, TÜRKİYE

E2.C.Kandilli, K. Ülgen, Parabolik Toplayıcılardan Elektrik Eldesi-İzmir Örneği, EVK’2005 Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, 17–18 Mayıs 2005, Kocaeli, TÜRKİYE

E3.C.Kandilli, K. Ülgen, A.K. Türkoğlu, Günışığı Aydınlatma Sisteminin Tanıtımı ve Performansının Değerlendirilmesi, IV. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, 13–15 Aralık 2007, İzmir, TÜRKİYE

E4.C.Kandilli, A.Koçlu, “Tekstil Endüstrisi Boyama Prosesinde Plakalı Isı Değiştiricilerle Atık Isı Geri Kazanım Sistemi Enerji ve Ekserji Analizi”, I. Ulusal Geri Kazanım Kongre ve Sergisi Bildiriler Kitabı, Uşak, TÜRKİYE; 238-250, 2012.

E5.C.Kandilli, A.Koçlu, “Tekstil Sektöründe Atık Isı Geri Kazanım Sistemi Kullanım Potansiyeli ve Ekonomik Analizinin Gerçekleştirilmesi”, X. Ulusal Tesisat Kongresi Bildiriler Kitabı, İzmir; 1911-1925, 2011.

E6.C.Kandilli, G.Külahlı, G.Savcı, Fotovoltaik Termal (PVT) Sistem 2D Termodinamik Modellemesi ve Deneysel Sonuçlarla Karşılaştırılması, XI. Ulusal Tesisat Kongresi Bildiriler Kitabı, İzmir; 1323-1335, 17-20 Nisan 2013.

E7.C.Kandilli, G.Külahlı, Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisinin Spektral Olarak Ayrıştırılması ve Birleşik Güç Sistemi, 2.Anadolu Enerji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Diyarbakır; 393-402, 2-4 Mayıs 2013.

F.Diğer yayınlar :

F1. C. Kandilli, U. Atikol, Optimum Slope Angle of Solar Flat-Plate Collectors for Northern Cyprus, IX. World Renewable Energy Congress, 19–25 August 2006, ITALY

F2. C. Kandilli, K. Ulgen, Determining Atmospheric Conditions by Evaluating Clearness Index, Turbidity and Brightness of the Sky, Sözlü Bildiri, TFD 23. International Physics Congress, September 13-16 2005, Mugla, TÜRKİYE

F3. C. Kandilli, K. Ulgen, Solar Illumination and Analyzing Daylight Availability for Izmir, Sözlü Bildiri, TFD 23. International Physics Congress, September 13-16 2005, Mugla, TÜRKİYE

F4. Y.Soydan, A.Demirer, A.O.Kaptı, T.Engin, C.Kandilli, Lighting of Commercial Buildings by Conveying Sunlight, IBU Journal of Science and Technology, 1 (2011) 21-41

 

 

Editörlük ve Hakemlik Yapılan Dergiler

Editörlükler

ü  C.Kandilli, 7.International Ege Energy Symposium, Proceeding Book, ISBN: 978-605-61702-2-5, Yeşil Ekonomi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2014 (Editör)

ü  Journal of "Research on Engineering Structures & Materials uluslararası hakemli dergi editörlüğü (2014-Devam ediyor)

ü  International Journal of Exergy (Guest Editor, IEESE7 Special Issue for IJEx )

ü  International Journal of Hydrogen Energy (Guest Editor, IEESE7 Special Issue for IJHE )

Hakemlikler

Solar Energy, Energy Conversion and Management, Applied Energy, International Journal of Photoenergy, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Heat and Mass Transfer, International Journal of Hydrogen Energy, International Journal of Exergy (SCI Journals)

 

İletişim
Telefon: 0276 221 2121 Çağrı Merkezi: 444 40 64 E-posta: usak@usak.edu.tr
Adres:Ankara İzmir Yolu 8.Km 1.Eylül Kampüsü, Uşak/Merkez
Telefon: 0276 221 2121
Çağrı Merkezi: 444 40 64
E-posta: usak@usak.edu.tr
Adres:Ankara İzmir Yolu 8.Km 1.Eylül Kampüsü
Uşak/Merkez
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Uşak Üniversitesi