Hızlı Erişim
HABERLER
Ana Sayfa / Haberler / Üniversitemiz Ombudsmanlık Öğrenci Topluluğu Kuruldu
9 Kasım 2017, Perşembe
Üniversitemiz Ombudsmanlık Öğrenci Topluluğu Kuruldu

Üniversitemiz Ombudsmanlık Öğrenci Topluluğu kuruldu.

Ombudsmanlık Öğrenci Topluluğunun konuyla ilgili verdiği bilgide, ombudsmanlık kurumunun, son dönemde tüm dünyada, vatandaş ile kamu arasında ortaya çıkan bazı sorunların, yargı sistemini devreye sokmadan çözülmesi için başarıyla uygulanan bir kurum olarak ortaya çıktığı belirtilerek “Kurum mantık olarak, kamunun şeffaflığını ve vatandaşa karşı haksızlık olarak nitelendirilebilecek bazı uygulamaları yargı sistemine başvurmaksızın, tarafların karşılıklı rızasıyla çözüme kavuşturmayı hedeflemektedir. Bilindiği gibi günümüz toplumları, toplumsal ilişki etkileşimin en yoğun yaşandığı toplumlardır. Yoğun toplumsal etkileşim, insan davranışlarına sınır koyma açısından, sağlam hukuksal ve yargısal bir alt yapıyı gerektirmektedir. Her ne kadar hukuksal anlamda en iyi düzenlemeler yapılsa da hızla değişen günümüz toplumları için yargı sistemleri üzerindeki yük artmaktadır. Dolayısıyla zaman ve ekonomik açıdan tasarruf sağlamak amacıyla başka aracı kurumlar gerekmektedir. Günümüzde bu ihtiyacı ombudsmanlık kurumu karşılamaya adaydır. Bu sadece devlet –  vatandaş arasındaki ilişkiyi daha tatmin edici bir boyuta taşımayacak aynı zamanda toplumda hukuk düşüncesinin oluşmasına da katkı sağlayarak vatandaşlar arasındaki ilişkilerdeki sorunların da hukuk kültürüyle çözülmesine katkı sağlayacaktır. Bu anlayıştan hareketle Uşak Üniversitesi “Ombudsmanlık Öğrenci Topluluğu”, öğrenciyi merkeze alarak, öğrenci idare arasındaki, sorunları çözmek, öğrencinin eğitim ile ilgili idari tasarruflara katılımını sağlamak, idarenin daha şeffaf olmasını sağlamak, üniversitenin en üst idari biriminden öğrencilere kadar yaygın bir hukuk kültürü oluşturmak için kurulmuştur. Eğitim hayatının en temel aktörü olan öğrencinin, bu sistem içerisinde edilgen bir konumda olması, çağdaş eğitimin hedefleri açısından kabul edilebilir değildir. Öğrenci idare ya da idare ve personel arası ilişkilerde katı bir merkeziyetçilik ve tek boyutluluk, sorunların tek çözümünün idari yargı adresine refere edilmesi zaman, para ve iş yükü açısından başka zorluklar ortaya koymaktadır. “Ombudsmanlık Öğrenci Topluluğu”, öğrenci idare, öğrenci – öğrenci arasında daha iyi bir iletişimle kolayca yargısal süreçler devreye sokulmadan çözülebilecek bu tür sorunlarda rol almayı hedeflemektedir. Bunun yanı sıra;

-İdarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesi,

-İyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi,

-İnsan haklarının gelişmesi,

-Hukuk kültürünün gelişmesi

-Hak arama kültürünün geliştirilmesi,

Daha şeffaf ve öğrenci odaklı idarenin oluşması amacıyla çalışmalar ve kültürel programlar yapmayı planlamaktadır.”denildi.